Konkurs plastyczny – Obraz mojej Warszawy

„Obraz mojej Warszawy” to wyjątkowy konkurs plastyczny, który Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej organizuje w ramach Jesiennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży. Celem konkursu jest zainteresowanie pejzażem miejskim jako tematem do wyrażania przeżyć i estetycznych doznań, zaciekawienie Warszawą oraz promocja laureatów konkursu. Prace laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii Abakus SCEK oraz opublikowane na łamach naszego wydawnictwa – Arkusze Literackie.

Tegoroczny konkurs poświęcony jest nieodłącznemu elementowi warszawskiego pejzażu – Wiśle. Nadwiślańskiego pejzaże to nie tylko widoki z mostami, wieżowcami, zabytkami, ale też miejsca do uprawiania sportów, wypoczynku, rozrywki oraz bogate siedliska roślin i zwierząt.
Zachęcamy do oglądania nadwiślańskich pejzaży, czujnego obserwowania otoczenia rzeki, a wrażenia na pewno zaowocują ciekawymi rozwiązaniami plastycznymi. Namawiając Was do tworzenia prac o wyżej wymienionej tematyce uczestniczymy aktywnie w obchodach Roku Rzeki Wisły 2017.

Cele konkursu:

 • Tworzenie obrazów inspirowanych Warszawą, zainteresowanie uczestników miastem oraz rzeką Wisła.
 • Zachęcenie do aktywnego spędzania wakacji w mieście.
 • Promocja zdolnych dzieci i młodzieży oraz promocja placówek edukacji pozaszkolnej.
 • Nagrodzenie twórczej pracy.

 

Terminy: 

 • 10 lipca – 3 listopada 2017 – termin składania prac;
  prace należy składać w Dziale Organizacji SCEK, pokój 117, od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-17:00.
 • 13 listopada 2017 – opublikowanie wyników konkursu na stronie www.scek.pl
 • 30 listopada 2017, godz. 16:00 – finał konkursu, uroczysty wernisaż i wręczenie nagród laureatom;
  SCEK, ul. Jezuicka 4, laureaci zostaną zaproszeni do udziału w finale drogą telefoniczną lub mejlową.

 

Regulamin konkursu (szczegółowy do pobrania w załącznikach):

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć w Domach Kultury, Klubach czy innych placówkach edukacji pozaszkolnej. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.
 • Przyjmujemy tylko prace rysunkowe, malarskie, graficzne, które spełniają poniższe kryteria:
  • Prace składa nauczyciel, instruktor lub uczeń.
  • Prace wykonane węglem, ołówkiem czy pastelami muszą być odpowiednio zabezpieczone fiksatywą.
  • Format nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 70 cm.
  • Przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu.
  • Prosimy o utrwalenie prac rysunkowych.
  • Przyjmujemy maksymalnie 3 prace jednego ucznia.
  • Nie przyjmujemy prac przestrzennych.
  • Przyjmujemy prace bez oprawy.
  • Prace zrolowane nie będą klasyfikowane.
 • Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Pracy (zamieszczona poniżej).
 • Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnika Konkursu (zamieszczona poniżej, prosimy nie przyklejać jej do pracy).
 • Zgłoszenie zbiorowe powinno zawierać dodatkowo listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.

 

Komisja oceniająca:

Prace konkursowe ocenia powołane przez organizatora jury, w którego skład wejdą artyści malarze, graficy, doświadczeni pedagodzy, metodycy plastyki i historycy sztuki.

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin konkursu
Karta Zgłoszenia Uczestnika Konkursu
Karta Zgłoszenia Pracy