Konkurs plastyczny – Muzyka i obraz

Jest to konkurs plastyczny inspirowany muzyką organizowany przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w ramach Jesiennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży. Tegoroczny konkurs „Muzyka i Obraz” nosi tytuł „W rytmie bluesa”.

Tematem konkursu, jak wskazuje podtytuł, jest blues – podstawowa forma muzyczna jazzu, wywodząca się z ludowych pieśni Murzynów amerykańskich. Powstało wiele odmian bluesa, a wielu kompozytorów i wykonawców inspirowało i nadal inspiruje się tą muzyką np. Jimmy Hendrix, Jim Morrison, Erick Clapton, Tadeusz Nalepa czy Ryszard Riedel.
Warto wsłuchać się w te niezwykłe brzmienia oraz teksty anglojęzycznych i polskich wykonawców. Można tam odnaleźć różnorodne tematy, od politycznych i społecznych, aż po osobiste przeżycia. Mamy nadzieję, że powstaną bardzo interesujące interpretacje tego tematu.

Finał konkursu odbędzie się 30 listopada 2017, o godz. 16:00.  w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej jednocześnie z wernisażem wystawy prac laureatów konkursu oraz wręczeniem nagród laureatom.

 

Cele konkursu:

 • Tworzenie obrazów inspirowanych wybranymi utworami.
 • Popularyzacja utworów w wykonaniu cenionych artystów.
 • Integracja muzyki i plastyki, rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez aktywne słuchanie muzyki oraz jej interpretację plastyczną.
 • Wymiana doświadczeń artystycznych i pedagogicznych nauczycieli.
 • Konfrontacja pracy uczniów.

Terminy: 

 • 10 lipca- 10 listopada 2017 – termin składania prac;
  prace należy składać w Dziale Organizacji SCEK, pokój 117, od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-17:00 (lipiec-sierpień) i 9:30-18:30 (wrzesień-listopad).
 • 20 listopada 2017 – opublikowanie wyników konkursu na stronie www.scek.pl
 • 30 listopada 2017, godz. 16:00 – finał konkursu, uroczysty wernisaż i wręczenie nagród laureatom;
  SCEK, ul. Jezuicka 4, laureaci zostaną zaproszeni do udziału w finale drogą telefoniczną lub mejlową.

Regulamin konkursu (szczegółowy do pobrania w załączniku):

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć w Domach Kultury, Klubach czy innych placówkach edukacji pozaszkolnej. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.
 • Przyjmujemy tylko prace rysunkowe, malarskie, graficzne, które spełniają poniższe kryteria:
  • Prace składa nauczyciel, instruktor lub uczeń.
  • Prace wykonane węglem, ołówkiem czy pastelami muszą być odpowiednio zabezpieczone fiksatywą.
  • Format nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 70 cm.
  • Przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu.
  • Prosimy o utrwalenie prac rysunkowych.
  • Przyjmujemy maksymalnie 3 prace jednego ucznia.
  • Nie przyjmujemy prac przestrzennych.
  • Przyjmujemy prace bez oprawy.
  • Prace zrolowane nie będą klasyfikowane.
  • Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Pracy (zamieszczona poniżej).
  • Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnika Konkursu (zamieszczona poniżej).
  • Zgłoszenie zbiorowe powinno zawierać dodatkowo listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.

Organizator:
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa

Kontakt:
Magdalena Kostrzewa, tel.: 22 277 06 10, mkostrzewa@scek.pl, info@scek.pl

Komisja oceniająca:
Prace konkursowe ocenia powołane przez organizatora jury, w którego skład wejdą artyści malarze, graficy, doświadczeni pedagodzy, metodycy plastyki i historycy sztuki.

 

Załączniki do pobrania: 

Regulamin konkursu „Muzyka i obraz” 2017 
Karta Zgłoszenia Uczestnika konkursu „Muzyka i obraz” 2017
Karta zgłoszenia pracy „Muzyka i obraz” 2017