„Nowoczesność a współczesność”

Podobnie jak w latach ubiegłych zajmować się będziemy zjawiskami i procesami, które na przestrzeni ostatnich 110 lat doprowadziły do gruntownego przeobrażenia sztuk plastycznych.Zajęcia adresowane są do szerokiej grupy słuchaczy zainteresowanych głębszym poznaniem sztuki XX wieku, a w szczególności do nauczycieli, ale także do młodzieży przygotowującej się do studiów na kierunkach artystycznych – do przyszłych plastyków, architektów i historyków sztuki, oraz studentów kierunków humanistycznych.
Chcemy, aby nasze zajęcia były atrakcyjne zarówno dla nowych słuchaczy, jak też i dla tych, którzy uczestniczyli w poprzednich odsłonach cyklu. Część tematów będzie zupełnie nowa, a niektóre wykłady pogłębią pewne zagadnienia obecne wcześniej. Kursanci na zakończenie zajęć będą mogli otrzymać świadectwo ukończenia kursu.Wykłady, skierowane są do nauczycieli, młodzieży, maturzystów, kandydatów na studia, studentów i wszystkich zainteresowanych. Prowadzą je znakomicie wykładowcy, między innymi:
– prof. dr hab. Maria Poprzęcka (UW),
– prof. dr hab. Iwona Luba (UW),
– prof. dr hab. Waldemar Baraniewski (ASP),
– pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie,
– doświadczeni nauczyciele historii sztuki.

Cykl wykładów obejmuje od 24 do 26 spotkań w roku szkolnym 2017/2018
Czas: wybrane środy, godzina 18:00
Miejsce: sala kinowa SCEK, ul. Jezuicka 4 (Stare Miasto)
Koszt udziału: 200 PLN

Kurs rozpocznie się 18 października 2017r.

Zapisy: mgryzewska@scek.pl
Koordynator merytoryczny: Halina Polak, historyk sztuki
Koordynator organizacyjny: Martyna Gryżewska

Pobierz: Tematy wykładów i szczegółowy harmonogram spotkań

Informacje o płatnościach:

Uprzejmie informujemy, że wpłaty na Kurs Studium Wiedzy o Sztuce 2017/2018 (200 PLN), można dokonać przelewem  od dnia 21 września do dnia 18 października, na konto Banku Handlowego S.A. w Warszawie nr: 29103015080000000550128063. W treści przelewu należy podać: imię, nazwisko, Kurs-SCEK lub gotówką  w dniach: 4, 11, 18 października 2017, w godzinach: od 10.00 do godziny 18.00 w pokoju nr 112, w siedzibie SCEK, ul Jezuicka 4.

Uczestnicy Kursu, którzy chcą otrzymać Fakturę VAT  proszeni są o podanie danych do faktury w dniu dokonania wpłaty. W przypadku wpłaty przelewem prosimy o informację na adres e-mail: dkrypa@scek.pl , tel. nr: 222770606 (Pani Danuta Krypa).
W przypadku wystawienia Faktury na firmę, instytucję prosimy o podanie nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP. W przypadku wystawienia Faktury imiennej prosimy o podanie imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania oraz numeru PESEL.
Faktury będą wystawiane wyłącznie w ramach tego miesiąca, w którym została dokonana wpłata, wobec tego prosimy o niezwłoczną informację na temat danych.