41. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

Zapraszamy do udziału w eliminacjach do 41. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej jest organizatorem eliminacji do konkursu dla dzielnicy Śródmieście.

Eliminacje do Konkursu odbędą się 9 marca 2018 r.

Harmonogram:
Szkoły Podstawowe, klasy: 0 – III
godziny: 9:15 – 10:15

Szkoły Podstawowe, klasy IV – VI
godziny: 10:30 – 12:30

Szkoły Podstawowe, klasy VII – VIII i Szkoły Gimnazjalne, klasy: I – III
godziny: 12:45 – 14:00

Miejsce eliminacji: Scena Teatralna, Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2

Termin przyjmowania zgłoszeń: 2 marca 2018 r.
Zgłoszenia
należy dostarczyć osobiście w wersji papierowej do działu organizacji SCEK, pokój 117, w godzinach 11:00-17:00 lub przesyłać na adres mailowy: info@scek.pl
Koordynator eliminacji w SCEK: Barbara Wajer
Kontakt: info@scek.pl; 22 277 06 12

 

Pobierz:

Karta Uczestnika Konkursu

Regulamin Uczestnika Konkursu

Przystępując do realizacji 41. edycji konkursu, wchodzimy w piąte dziesięciolecie projektu z nadzieją na fetowanie za dziesięć lat półwiecza istnienia Warszawskiej Syrenki. Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury.

W Konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – VI szkoły podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjum. Dzieci przechodzą przez kilka szczebli eliminacji (patrz: Regulamin). Sądząc z ilości zgłaszających się szkół i ośrodków kultury z całego Mazowsza, uczestników Warszawskiej Syrenki są tysiące.

Uwaga!
Finał 41. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka
odbędzie się 14 i 15 kwietnia 2018 r. w Centrum Promocji Kultury dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Warszawa, ul. Podskarbińska 2

Główny Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury
Koordynator i informacje: Anna Mizińska (MIK), a.mizinska@mik.waw.pl, tel. 22 584 42 14, 601 664 198.