Konkurs edukacyjny na reportaż

Konkurs organizowany jest od 2010 roku przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej przy współpracy Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną bądź dostarczenie przez uczestnika do Biura Konkursu Formularza Zgłoszeniowego oraz pracy inspirowanej książką „Busz po polsku” autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego. Praca literacka, fotograficzna, filmowa lub materiał radiowy może mieć dowolną formę artystyczną, ale musi mieć charakter dokumentalny.  Więcej informacji o Konkursie znajduje się w Regulaminie, który dostępny jest do pobrania poniżej.

Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół. Wiek uczestników: 13-19 lat. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie lub uczniowie wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury, biblioteki.


Terminy:

– Termin składania/nadsyłania prac upływa 26 kwietnia 2018  (decyduje data wpłynięcia pracy).
– Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 19 maja 2018 roku podczas Dnia Reportażu organizowanych w ramach Warszawskich Targów Książki w przestrzeniach PGE Narodowy.

– Praca wraz z Formularzem zgłoszeniowym powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres info@scek.pl lub dostarczona osobiście w wersji papierowej/na nośniku (nośnik USB, płyta CD lub DVD), do sekretariatu konkursu: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, pokój 117.

 

Partnerzy:                               

     

 

Koordynator konkursu:
Magdalena Kostrzewa
e-mail: mkostrzewa@scek.pl; info@scek.pl
tel.: 22 277 06 10

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Karta Zgłoszenia Uczestnika