Konkurs graficzno-filmowy

Konkurs „Pocztówka z Warszawy” ma formułę otwartą, projekty mogą być zrealizowane w dowolny sposób. Ważne, by były to prace wykonane samodzielnie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: Pocztówka graficzna i Pocztówka filmowa.
Uczestnik może zgłosić prace w jednej lub w obu kategoriach.

Pocztówka graficzna

praca może mieć formę malarską, rysunkową, graficzną, fotograficzną, literniczą i in., może zawierać własny tekst, hasło, wiersz;

projekty graficzne (nie więcej niż 5 projektów jednego autora), w formacie pocztówki – A6 (148×105 mm) albo większym – A5 (210×148 mm) lub A4 (297×210 mm), należy złożyć w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym (pendrive, cd, dvd) w formatach tiff, jpg, pdf, przy zachowaniu rozdzielczości obrazu 300 dpi.

Pocztówka filmowa

może mieć dowolną formę (wideo, wideoklip, animacja poklatkowa, animacja komputerowa i in.); film może być zrealizowany telefonem komórkowym, przy czym powinien mieć najlepszą dostępną jakość;

filmy konkursowe (nie więcej niż 3 filmy jednego autora) powinny mieć długość od 1,5 minuty do 3 minut, należy je dostarczyć na nośniku elektronicznym (pendrive, cd, dvd) w formatach mp4, avi, flv.

Terminy:

  • Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 maja 2018 r.
  • Ogłoszenie listy finalistów konkursu i początek głosowania w Plebiscycie Publiczności nastąpi 28 maja 2018 r.
  • Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 2018 r.
  • Czas trwania wystawy pokonkursowej Pocztówek z Warszawy: 5 czerwca – 5 września 2018 r.

 

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia – w plikach do pobrania poniżej

Zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA