Szukamy do pracy na stanowisko: recepcjonista/-ka

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

 1. Stanowisko: Recepcjonista /-ka
 2. Nazwa pracodawcy: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
 3. Adres pracodawcy: 00-281 Warszawa
 4. Ulica: Jezuicka 4, Gmina: Centrum
 5. Numer telefonu: 22 277 06 01, e-mail: sekretariat@scek.pl
 6. REGON: 016835519, NIP: 526-02-15-645
 7. Osoba wskazana przez pracodawcę do kontaktów:
  Waldemar Kontrym,
  tel. (22) 277 06 17, e-mail: wkontrym@scek.pl
 8. Miejsce wykonywania pracy: ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa
 9. Rodzaj umowy: umowa na czas określony
 10. System i rozkład czasu pracy: system równoważny – 12/48, także soboty, niedziele i święta
 11. Wymiar czasu pracy: etat; praca w godzinach: 8-20
 12. Okres zatrudnienia / okres wykonywania umowy:
  od: zaraz do: na czas określony – 6 miesięcy
 13. System wynagradzania: miesięczny
 14. Data aktualności oferty: 20 września 2018 r.
 15. Ogólny zakres obowiązków: udzielanie informacji na temat imprez i zajęć, obsługa centralki telefonicznej, wydawanie kluczy, pomoc przy organizacji imprez
 16. Wykształcenie: minimum średnie, kierunek/specjalność: nie wymagane
 17. Umiejętności: praca samodzielna, kontakt z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi,
  komunikacja werbalna, rzetelność, dokładność i punktualność
 18. Uprawnienia: pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych
 19. Doświadczenie zawodowe: nie wymagane
 20. Znajomość języków obcych: angielski mile widziany