Promocja Talentów – konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny organizowany w maju w ramach Wiosennych Konfrontacji Dzieci i Młodzieży ma na celu wyłonienie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury, są minimum trzy prace plastyczne uczestnika wykonane w danym roku szkolnym.

Promocja Talentów ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac nie jest określona. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest złożenie prac w siedzibie SCEK z poprawnie wypełnionymi dokumentami konkursowymi (do pobrania poniżej).

Uczestnikami konkursu są uczniowie warszawskich szkół oraz uczestnicy zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej na terenie Warszawy. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.

Prace nagrodzone wezmą udział w wystawie, której wernisaż odbędzie się 16 maja 2018 r., o godzinie 16.00, w Galerii Abakus Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ul. Jezuickiej 4 Wernisaż wystawy połączony będzie z uroczystym wręczeniem nagród. Wszystkich laureatów (Nagrody, Wyróżnienia, Udział w wystawie) zaprosimy do udziału w uroczystości.


Terminy:

 • Termin składania prac: 6 maja 2019 (po tym terminie prace nie będą przyjmowane. W przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data wpływu).
  Prace należy składać w Dziale Animacji i Organizacji Imprez Edukacyjnych i Artystycznych SCEK, ul. Jezuicka 4, pok.105, od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30-18.30 (mogą nastąpić zmiany w dniach 1-5 maja).
 • Lista prac nagrodzonych zostanie ogłoszona najpóźniej 13 maja 2019 r. na stronie internetowej scek.pl.
 • Prace nagrodzone wezmą udział w wystawie, której wernisaż odbędzie się 16 maja 2019 r.,
  o godzinie 16.00,
  w Galerii Abakus Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ul. Jezuickiej 4. Wernisaż będzie połączony z uroczystym wręczeniem nagród.
 • Czas trwania wystawy pokonkursowej: 16 maja –  1 września 2019.

 

Organizator przyjmuje tylko prace, które spełniają poniższe kryteria:

 • Dozwolone techniki: rysunek, malarstwo, grafika;
 • Format nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 70 cm;
 • Przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu;
 • Nie przyjmujemy prac przestrzennych, przyjmujemy prace bez oprawy;
 • Prosimy o utrwalenie prac rysunkowych;
 • Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia pracy.
 • Zgłoszenie zbiorowe powinno zawierać dodatkową listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.
 • Nie przyjmujemy zrolowanych prac.

 

Koordynator: Magdalena Kostrzewa
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa
e-mail: info@scek.pl, mkostrzewa@scek.pl, tel. 22 277 06 10

 

 • Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajduje się w Regulaminie Konkursu.
 • Przed podpisaniem Karty Uczestnika Konkursu prosimy o zapoznanie się
  z Informacją Dotyczącą Przetwarzania Danych Osobowych.

Regulamin Konkursu plastycznego „Promocja Talentów” 2019
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych „Promocja Talentów 2019
Karta zgłoszenia uczestnika „Promocja Talentów” 2019 
Karta zgłoszenia pracy „Promocja Talentów” 2019

 

 

W Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej działa Galeria Brzozowa, która ma na celu promowanie twórczości dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zorganizowania z nami pierwszej profesjonalnej wystawy. Informacja o Galerii Brzozowa.