Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń!

Zapraszamy na Feryjne Otwarte Spotkania Artystyczne – interdyscyplinarne warsztaty (teatralne, muzyczne, choreograficzne, improwizacyjne, rozwijające wyobraźnię i umiejętności pracy w grupie), adresowane do młodzieży pozostającej w okresie ferii zimowych w Warszawie.
Warsztaty odbywać się będą od 28 stycznia do 7 lutego 2019 r., a finałowy pokaz widowiska muzycznego zostanie zaprezentowany 8 lutego 2019 r. podczas finału warszawskiej akcji
„Zima w Mieście”.

Warunkami uczestnictwa w Feryjnych Otwartych Spotkaniach Artystycznych „FOSA 2019” są spełnienie kryterium wieku (13-19 lat) oraz status mieszkańca Warszawy lub ucznia szkoły znajdującej się na terenie Warszawy.

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.
Termin składania zgłoszeń upływa 22 stycznia 2019 r.

Poprawnie wypełnione i odręcznie podpisane przez osobę uprawnioną zgłoszenie, należy dostarczyć do siedziby Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – ul. Jezuicka 4, pokój 105
(od pon. do pt. 9.00 – 18.30) lub przesłać pocztą (decyduje data stępla pocztowego).

Kontakt:
Dział Organizacji:
☎️ 22 277 06 09
☎️ 22 277 06 10
☎️ 22 277 06 11
☎️ 22 277 06 12
☎️ 22 277 06 18
📧 info@scek.pl

Przed wypełnieniem karty zgłoszenia obowiązkowo zapoznaj się z:

Regulamin uczestnictwa w Feryjnych Otwartych Spotkaniach Artystycznych FOSA 2019

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych FOSA 2019

Dokumenty do pobrania:
Karta Zgłoszenia do udziału w Feryjnych Otwartych Spotkaniach Artystycznych FOSA 2019

Feryjne Otwarte Spotkania Artystyczne 2019