Kurs Wiedzy o Sztuce Współczesnej

BRAK MIEJSC: Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację uczestników na tegoroczny kurs. Zapraszamy na kolejną edycję!

Trwa rekrutacja do kolejnej, dziewiątej już edycji kursu z cyklu „Sztuka naszych czasów” zatytułowanej: „Problemy z Nowoczesnością”. Podobnie jak w latach ubiegłych zajmować się będziemy zjawiskami i procesami, które na przestrzeni ostatnich 110 lat doprowadziły do gruntownego przeobrażenia sztuk plastycznych.

Pobierz: Tematy i terminy Kursu 2018 2019

Pobierz Kartę Kursanta 2018 2019

Pobierz: Regulamin Kursu 2018 2019

Termin i miejsce rozpoczęcia kursu: 10 października 2018 (wybrane środy, godzina 18:00, sala kinowa SCEK, ul. Jezuicka 4)

Koszt udziału w cyklu wykładów: 200 PLN

Szczegóły dotyczące płatności:
Uprzejmie informujemy, że można dokonywać wpłat na Kurs Studium Wiedzy o Sztuce 2018/2019 przelewem od dnia 17 września 2018 do dnia 30 października 2018 r. na konto Banku Handlowego S.A. w Warszawie nr: 29103015080000000550128063. W treści przelewu należy podać: imię, nazwisko, Kurs-SCEK.
Za udział w Kursie, można też płacić gotówką  w dniu: 24 października 2018 r. (środa) w godzinach: od 10.00 do godziny 18.00 w pokoju nr 109.
Uczestnicy Kursu, którzy chcą otrzymać Fakturę VAT  proszeni są o podanie danych do faktury w dniu dokonania wpłaty. W przypadku wpłaty przelewem prosimy o informację na adres e-mail: dkrypa@scek.pl , tel. nr: 222770606 (Pani Danuta Krypa).

W przypadku wystawienia Faktury na firmę, instytucję prosimy o podanie nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP. W przypadku wystawienia Faktury imiennej prosimy o podanie imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania oraz numeru PESEL. Faktury będą wystawiane wyłącznie w ramach tego miesiąca, w którym została dokonana wpłata, wobec tego prosimy o niezwłoczną informację na temat danych.

Koordynator merytoryczny: Halina Polak, historyk sztuki
Koordynator organizacyjny: Martyna Skrednów, Agata Szocińska – Oleksiak 
W razie pytań prosimy o kontakt: Martyna Skrednów 22/277 06 11, mskrednow@scek.pl; Agata Szocińska – Oleksiak 22/277 06 09, aszocinska@scek.pl

Nasze wykłady, skierowane są do szerokiej grupy słuchaczy zainteresowanych głębszym poznaniem sztuki XX wieku, a w szczególności do nauczycieli, młodzieży, maturzystów, kandydatów na studia i studentów kierunków humanistycznych. Prowadzą je znakomici wykładowcy, między innymi:

  • prof. dr hab. Maria Poprzęcka (UW)

Do 2008 dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Podyplomowego Studium Muzealniczego IHS UW oraz Kierownik Zakładu Dziejów Myśli o Sztuce. Od 1998 prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Członkini Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od 1998 roku Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Członkini Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest malarstwo XIX wieku oraz sztuka współczesna i ich szeroki kontekst krytyczny i teoretyczny. Bardzo istotne są dla niej zagadnienia metodologiczne i aksjologiczne, zwłaszcza wynikające z badań nad sztuką nowoczesną. Organizuje konferencje metodologiczne. Autorka wielu publikacji. Współautorka „Sztuki Świata”.

  • prof. dr hab. Iwona Luba (UW)

Kieruje Zakładem Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki UW.  Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka sztuki polskiej i europejskiej XIX i XX wieku. Organizatorka wystawy Rok 1955 (Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, Królikarnia, 2005). Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Lanckorońskich. Członkini Rady Naukowej Instytutu Historii Sztuki UW, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej, współza­łożycielka i członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej, współza­łożycielka i członkini Rady Naukowej Fundacji ARS AURO PRIOR. Autorka pracy doktorskiej Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego (Warszawa 2004).

  • mgr Przemysław Głowacki

Historyk sztuki, pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie. Absolwent historii sztuki UW, autor pracy o architekturze współczesnej u prof. Marii Poprzęckiej. Współpracownik Laboratorium Edukacji Twórczej w CSW Zamek Ujazdowski. Prowadzi zajęcia ze studentami kulturoznawstwa na UKSW. Zajmuje się szeroko pojętą edukacją muzealną, prowadzi warsztaty i wykłady dla młodzieży oraz dorosłych. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej. Wyróżniony odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.

  • prof. dr hab. Waldemar Baraniewski (ASP)

Historyk sztuki, pracownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym przedmiotem jego badań jest historia sztuki XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sztuk przestrzennych (architektury i rzeźby) oraz problematyki funkcjonowania sztuki w kręgu systemów totalitarnych. Zajmuje się również krytyką artystyczną i historią artystycznych kontaktów polsko-niemieckich. Opublikował m.in.: „Kazimierz Skórewicz. Architekt, konserwator, badacz architektury, 1866-1950” (2000), „Ideologia w architekturze Warszawy okresu realizmu socjalistycznego” (1996). Współorganizował wystawy w Muzeum Narodowym oraz w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Należy do Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

  • mgr Dorota Płuciennik

Historyczka sztuki po Uniwersytecie Warszawskim, skończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na UW i edukację historii sztuki na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest egzaminatorką, weryfikatorką maturalną oraz konstruktorką zadań maturalnych z historii sztuki. Pracuje jako nauczycielka przedmiotu w liceach i szkołach policealnych w Warszawie. Autorka  programów nauczania historii sztuki dla obu typu szkół.

  • mgr Marek Stępień

Artysta plastyk i historyk sztuki. Pracownik Liceum Rzemiosł Artystycznych i UW. Debiutował 1984 roku w nurcie kultury niezależnej. Wykładowca i popularyzator historii sztuki, w szczególności sztuki współczesnej. Nauczyciel w liceum  i wykładowca uniwersytecki (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW).

Chcemy, aby nasze zajęcia były atrakcyjne zarówno dla nowych słuchaczy, jak też i dla tych, którzy uczestniczyli w poprzednich odsłonach cyklu. Część tematów będzie zupełnie nowa, a niektóre wykłady pogłębią pewne zagadnienia obecne wcześniej. Kursanci na zakończenie zajęć będą mogli otrzymać świadectwo ukończenia kursu.

Poprzednie Edycje

 

 

Korzenie Współczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Oblicza Nowoczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Drogi Nowoczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Konteksty Nowoczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Blaski i Cienie Nowoczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Rozterki Nowoczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Jaka Nowoczesność?
Sztuka Naszych Czasów
 

„Nowoczesność a Współczesność”
Sztuka Naszych Czasów
Odsłona I
2010/2011
Odsłona II
2011/2012
Odsłona III
2012/2013
Odsłona IV
2013/2014
Odsłona V
2014/2015
Odsłona VI
2015/2016
Odsłona VII
2016/2017
Odsłona VIII
2017/2018