Kurs Wiedzy o Sztuce Współczesnej

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację uczestników na tegoroczny kurs. Zapraszamy na kolejną edycję 2019/2020!

Termin i miejsce rozpoczęcia kursu: 10 października 2018 (wybrane środy, godzina 18:00, sala kinowa SCEK, ul. Jezuicka 4)

Tematy wykładów: 

10 października 2018 – Czy chcemy być nowocześni? – wykład inauguracyjny, prof. dr hab. Maria Poprzęcka
17 października 2018 – Republika artystów. Życie artystyczne Paryża czasów La Belle Epoque cz.I mgr Marek Stępień
24 października 2018 – Republika artystów. Życie artystyczne Paryża czasów La Belle Epoque cz.II, mgr Marek Stępień
7 listopada 2018 –Tożsamość a problemy z nowoczesnością, prof. dr hab. Iwona Luba
14 listopada 2018 – Życie i szkolnictwo artystyczne środowiska, mgr Dorota Płuciennik
21 listopada 2018 – Jose Plecnik – inny kształt nowoczesności, prof. dr hab. Waldemar Baraniewski
28 listopada 2018 – Czego chce architektura? prof. dr hab. Marta Leśniakowska
5 grudnia 2018 – Impresjonizm i sztuka dawna, mgr Przemysław Głowacki
9 stycznia 2019 – Nowy Luwr Abu Dhabi prof. dr hab. Maria Poprzęcka
16 stycznia 2019 – Gdynia – utopia zrealizowana, mgr Dorota Płuciennik
23 stycznia 2019 – Amadeo Modigliani, mgr Przemysław Głowacki
13 lutego 2019 – Constantin Brâncuși – wielki mistrz rzeźby XX wieku, mgr Dorota Płuciennik
20 lutego 2019 – Artyści, roboty, sztuczna inteligencja – 200 lat poszukiwań, prof. dr hab. Dorota Folga – Januszewska
27 lutego 2019 – Pop art i jego inspiracje, mgr Przemysław Głowacki
6 marca 2019 – De Stijl – czasopismo, ugrupowanie, kierunek? O modernistycznej korespondencji sztuk, mgr Dorota Płuciennik
13 marca 2019 – Styl zakopiański i architecture parlante, prof. dr hab. Marta Leśniakowska
20 marca 2019 – Powojenne przemiany w sztuce polskiej. Dekada 1945 – 55, mgr Marek Stępień
27 marca 2019 – Być architektką, prof. dr hab. Marta Leśniakowska
3 kwietnia 2019 – Powojenne przemiany w sztuce polskiej. Lata 60-te mgr Marek Stępień
08 maja 2019 – Transmediacje obrazów: malarstwo i fotografia, prof. dr hab. Marta Leśniakowska
15 maja 2019 – Awangarda i problemy z nowoczesnością, prof. dr hab. Iwona Luba
22 maja 2019 – Konkurs na pomnik smoleński, prof. dr hab. Waldemar Baraniewski
29 maja 2019 – Najważniejsze muzeum sztuki nowoczesnej (inaczej MoMA), mgr Przemysław Głowacki
05 czerwca 2019 – wykład przygotowaniu
12 czerwca 2019 – wykład w przygotowaniu

Koszt udziału w cyklu wykładów: 200 PLN

Szczegóły dotyczące płatności:
Uprzejmie informujemy, że można dokonywać wpłat na Kurs Studium Wiedzy o Sztuce 2018/2019 przelewem od dnia 17 września 2018 do dnia 30 października 2018 r. na konto Banku Handlowego S.A. w Warszawie nr: 29103015080000000550128063. W treści przelewu należy podać: imię, nazwisko, Kurs-SCEK.
Za udział w Kursie, można też płacić gotówką  w dniu: 24 października 2018 r. (środa) w godzinach: od 10.00 do godziny 18.00 w pokoju nr 109.
Uczestnicy Kursu, którzy chcą otrzymać Fakturę VAT proszeni są o podanie danych do faktury w dniu dokonania wpłaty. W przypadku wpłaty przelewem prosimy o informację na adres e-mail: dkrypa@scek.pl, tel. nr: 222770606 (Pani Danuta Krypa).

W przypadku wystawienia Faktury na firmę, instytucję prosimy o podanie nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP. W przypadku wystawienia Faktury imiennej prosimy o podanie imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania oraz numeru PESEL. Faktury będą wystawiane wyłącznie w ramach tego miesiąca, w którym została dokonana wpłata, wobec tego prosimy o niezwłoczną informację na temat danych.

Koordynator merytoryczny: Halina Polak, historyk sztuki
Koordynator organizacyjny: Martyna Skrednów, Agata Szocińska – Oleksiak 
W razie pytań prosimy o kontakt: Martyna Skrednów 22/277 06 11, mskrednow@scek.pl; Agata Szocińska-Oleksiak 22/277 06 09, aszocinska@scek.pl

Nasze wykłady, skierowane są do szerokiej grupy słuchaczy zainteresowanych głębszym poznaniem sztuki XX wieku, a w szczególności do nauczycieli, młodzieży, maturzystów, kandydatów na studia i studentów kierunków humanistycznych. Prowadzą je znakomici wykładowcy, między innymi:

  • prof. dr hab. Maria Poprzęcka (UW)

Do 2008 dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Podyplomowego Studium Muzealniczego IHS UW oraz Kierownik Zakładu Dziejów Myśli o Sztuce. Od 1998 prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Członkini Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od 1998 roku Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Członkini Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest malarstwo XIX wieku oraz sztuka współczesna i ich szeroki kontekst krytyczny i teoretyczny. Bardzo istotne są dla niej zagadnienia metodologiczne i aksjologiczne, zwłaszcza wynikające z badań nad sztuką nowoczesną. Organizuje konferencje metodologiczne. Autorka wielu publikacji. Współautorka „Sztuki Świata”.

  • prof. dr hab. Iwona Luba (UW)

Kieruje Zakładem Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki UW.  Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka sztuki polskiej i europejskiej XIX i XX wieku. Organizatorka wystawy Rok 1955 (Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, Królikarnia, 2005). Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Lanckorońskich. Członkini Rady Naukowej Instytutu Historii Sztuki UW, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej, współza­łożycielka i członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej, współzałożycielka i członkini Rady Naukowej Fundacji ARS AURO PRIOR. Autorka pracy doktorskiej Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego (Warszawa 2004).

  • mgr Przemysław Głowacki

Historyk sztuki, pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie. Absolwent historii sztuki UW, autor pracy o architekturze współczesnej u prof. Marii Poprzęckiej. Współpracownik Laboratorium Edukacji Twórczej w CSW Zamek Ujazdowski. Prowadzi zajęcia ze studentami kulturoznawstwa na UKSW. Zajmuje się szeroko pojętą edukacją muzealną, prowadzi warsztaty i wykłady dla młodzieży oraz dorosłych. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej. Wyróżniony odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.

  • prof. dr hab. Waldemar Baraniewski (ASP)

Historyk sztuki, pracownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym przedmiotem jego badań jest historia sztuki XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sztuk przestrzennych (architektury i rzeźby) oraz problematyki funkcjonowania sztuki w kręgu systemów totalitarnych. Zajmuje się również krytyką artystyczną i historią artystycznych kontaktów polsko-niemieckich. Opublikował m.in.: „Kazimierz Skórewicz. Architekt, konserwator, badacz architektury, 1866-1950” (2000), „Ideologia w architekturze Warszawy okresu realizmu socjalistycznego” (1996). Współorganizował wystawy w Muzeum Narodowym oraz w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Należy do Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

  • mgr Dorota Płuciennik

Historyczka sztuki po Uniwersytecie Warszawskim, skończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na UW i edukację historii sztuki na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest egzaminatorką, weryfikatorką maturalną oraz konstruktorką zadań maturalnych z historii sztuki. Pracuje jako nauczycielka przedmiotu w liceach i szkołach policealnych w Warszawie. Autorka  programów nauczania historii sztuki dla obu typu szkół.

  • mgr Marek Stępień

Artysta plastyk i historyk sztuki. Pracownik Liceum Rzemiosł Artystycznych i UW. Debiutował 1984 roku w nurcie kultury niezależnej. Wykładowca i popularyzator historii sztuki, w szczególności sztuki współczesnej. Nauczyciel w liceum  i wykładowca uniwersytecki (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW).

Chcemy, aby nasze zajęcia były atrakcyjne zarówno dla nowych słuchaczy, jak też i dla tych, którzy uczestniczyli w poprzednich odsłonach cyklu. Część tematów będzie zupełnie nowa, a niektóre wykłady pogłębią pewne zagadnienia obecne wcześniej. Kursanci na zakończenie zajęć będą mogli otrzymać świadectwo ukończenia kursu.

Poprzednie Edycje

 

 

Korzenie Współczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Oblicza Nowoczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Drogi Nowoczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Konteksty Nowoczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Blaski i Cienie Nowoczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Rozterki Nowoczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Jaka Nowoczesność?
Sztuka Naszych Czasów
 

„Nowoczesność a Współczesność”
Sztuka Naszych Czasów
Odsłona I
2010/2011
Odsłona II
2011/2012
Odsłona III
2012/2013
Odsłona IV
2013/2014
Odsłona V
2014/2015
Odsłona VI
2015/2016
Odsłona VII
2016/2017
Odsłona VIII
2017/2018