Kurs Wiedzy o Sztuce Współczesnej

Niedługo ruszy rekrutacja do kolejnej, ósmej już edycji kursu z cyklu „Sztuka naszych czasów”. Podobnie jak w latach ubiegłych zajmować się będziemy zjawiskami i procesami, które na przestrzeni ostatnich 110 lat doprowadziły do gruntownego przeobrażenia sztuk plastycznych.

Zajęcia adresowane są do szerokiej grupy słuchaczy zainteresowanych głębszym poznaniem sztuki XX wieku, a w szczególności do nauczycieli, ale także do młodzieży przygotowującej się do studiów na kierunkach artystycznych – do przyszłych plastyków, architektów i historyków sztuki, oraz studentów kierunków humanistycznych. Chcemy, aby nasze zajęcia były atrakcyjne zarówno dla nowych słuchaczy, jak też i dla tych, którzy uczestniczyli w poprzednich odsłonach cyklu. Część tematów będzie zupełnie nowa, a niektóre wykłady pogłębią pewne zagadnienia obecne wcześniej. Kursanci na zakończenie zajęć będą mogli otrzymać świadectwo ukończenia kursu.

Nasze wykłady, skierowane są do nauczycieli, młodzieży, maturzystów, kandydatów na studia, studentów i wszystkich zainteresowanych. Prowadzą je znakomicie wykładowcy, między innymi:

  • prof. dr hab. Maria Poprzęcka (UW)
  • prof.dr hab. Marta Leśniakowska (IS PAN)
  • prof. dr hab. Dorota Folga – Januszewska (ASP)
  • prof. dr hab. Iwona Luba (UW)
  • prof. dr hab. Waldemar Baraniewski (ASP)
  • kurator Milada Ślizińska (ASP)
  • doktoranci warszawskich uczelni
  • pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie
  • doświadczeni nauczyciele historii sztuki.

Termin i miejsce kursu: kurs rozpocznie się w październiku 2017r. (wybrane środy, godzina 18:00, sala kinowa SCEK, ul Jezuicka 4)
Koordynator merytoryczny: Halina Polak, historyk sztuki
Koordynator organizacyjny: Martyna Gryżewska
W razie pytań prosimy o kontakt: 22/277 06 11; mgryzewska@scek.pl