Muzyka i obraz

Jest to konkurs plastyczny inspirowany muzyką. Tegoroczny konkurs „Muzyka i Obraz” nosi tytuł „Kolory mojej Ojczyzny”.
Inspiracją dla tworzenia prac plastycznych mają być polskie pieśni patriotyczne. Różnorodność tych utworów związana jest nierozerwalnie z bogatą historią naszego kraju na przestrzeni wieków.

Pieśni patriotyczne obejmują:

 • pieśni hymniczne np. pierwsza z nich „Bogurodzica” śpiewana na polach Grunwaldu, „Rota” czy „Mazurek Dąbrowskiego” wykonywany do dziś podczas ważnych uroczystości;
 • pieśni zaborów – pieśni powstańcze; pieśni z okresu I wojny światowej, w tym pieśni Legionów Polskich np. „Szara piechota”, „Ułani ułani”;
 • pieśni z okresu II wojny światowej np. „A jeśli będzie wiosna”, „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Deszcz jesienny deszcz”, „Warszawskie dzieci”;
 • pieśni nawiązujące do lat 80-tych XX wieku z czasów Solidarności np. „Żeby Polska była Polską” Jana Pietrzaka lub „Mury” Jacka Kaczmarskiego.

Przy okazji tego konkursu wsłuchując się w teksty pieśni warto sięgnąć do historii, a wyobraźnia i wrażliwość na pewno zaowocują ciekawymi rozwiązaniami plastycznymi.

Finał konkursu odbędzie się w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturanej jednocześnie z wernisażem wystawy prac laureatów konkursu oraz wręczeniem nagród laureatom.

Organizator:

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa

Kontakt: 

Magdalena Kostrzewa, tel.: 22 277 06 10, mkostrzewa@scek.pl, info@scek.pl

Cele konkursu:

 • Tworzenie obrazów inspirowanych wybranymi utworami.
 • Popularyzacja utworów w wykonaniu cenionych artystów.
 • Integracja muzyki i plastyki, rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez aktywne słuchanie muzyki oraz jej interpretację plastyczną.
 • Wymiana doświadczeń artystycznych i pedagogicznych nauczycieli.
 • Konfrontacja pracy uczniów.

Termin składania prac: 7 listopada 2016, godz. 15:00. 

Prace można składać w Dziale Organizacji SCEK, p. 117, od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-18:30.

Finał konkursu oraz uroczysty wernisaż i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 24 listopada 2016 r., o godz. 16:00 w SCEK, ul. Jezuicka 4. Laureaci zostaną zaproszeni do udziału w finale drogą telefoniczną lub mejlową.

Regulamin konkursu (szczegółowy do pobrania w załączniku):

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć w Domach Kultury, Klubach czy innych placówkach edukacji pozaszkolnej. Wiek uczestnika nie może przekraczać 20 lat.
 • Przyjmujemy tylko prace rysunkowe, malarskie, graficzne, które spełniają poniższe kryteria:
  • Prace składa nauczyciel, instruktor lub uczeń.
  • Prace wykonane węglem, ołówkiem czy pastelami muszą być odpowiednio zabezpieczone fiksatywą.
  • Format nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 70 cm.
  • Przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu.
  • Prosimy o utrwalenie prac rysunkowych.
  • Przyjmujemy maksymalnie 3 prace jednego ucznia.
  • Nie przyjmujemy prac przestrzennych.
  • Przyjmujemy prace bez oprawy.
  • Prace zrolowane nie będą klasyfikowane.
  • Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Pracy (zamieszczona poniżej).
  • Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnika Konkursu (zamieszczona poniżej).
  • Zgłoszenie zbiorowe powinno zawierać dodatkowo listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.

Komisja oceniająca:

Prace konkursowe ocenia powołane przez organizatora jury, w którego skład wejdą artyści malarze, graficy, doświadczeni pedagodzy, metodycy plastyki i historycy sztuki.