Muzyka i obraz 2018

Jest to konkurs plastyczny inspirowany muzyką organizowany przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w ramach Jesiennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży. Tegoroczny konkurs „Muzyka i Obraz” nosi tytuł „Patriotyzm w muzyce polskich kompozytorów”.

Więcej informacji o konkursie Muzyka i obraz 2018 TUTAJ

Organizator:
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa

Kontakt:
Magdalena Kostrzewa, tel.: 22 277 06 10, mkostrzewa@scek.pl, info@scek.pl

Cele konkursu:

 • Tworzenie obrazów inspirowanych wybranymi utworami.
 • Popularyzacja utworów w wykonaniu cenionych artystów.
 • Integracja muzyki i plastyki, rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez aktywne słuchanie muzyki oraz jej interpretację plastyczną.
 • Wymiana doświadczeń artystycznych i pedagogicznych nauczycieli.
 • Konfrontacja pracy uczniów.

Termin składania prac: 12 listopada 2018

Prace można składać w Dziale Organizacji SCEK, p. 117, od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-17:00 (lipiec-sierpień) i 9:30-18:30 (wrzesień-listopad)..

Regulamin konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć w Domach Kultury, Klubach czy innych placówkach edukacji pozaszkolnej. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.
 • Przyjmujemy tylko prace rysunkowe, malarskie, graficzne, które spełniają poniższe kryteria:
  • Prace składa nauczyciel, instruktor lub uczeń.
  • Prace wykonane węglem, ołówkiem czy pastelami muszą być odpowiednio zabezpieczone fiksatywą.
  • Format nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 70 cm.
  • Przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu.
  • Prosimy o utrwalenie prac rysunkowych.
  • Przyjmujemy maksymalnie 3 prace jednego ucznia.
  • Nie przyjmujemy prac przestrzennych.
  • Przyjmujemy prace bez oprawy.
  • Prace zrolowane nie będą klasyfikowane.
  • Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Pracy (zamieszczona poniżej).
  • Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnika Konkursu (zamieszczona poniżej).
  • Zgłoszenie zbiorowe powinno zawierać dodatkowo listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.

Komisja oceniająca:
Prace konkursowe ocenia powołane przez organizatora jury, w którego skład wejdą artyści malarze, graficy, doświadczeni pedagodzy, metodycy plastyki i historycy sztuki.

 

Muzyka i Obraz 2017 Muzyka i Obraz 2016 Muzyka i Obraz 2015
Muzyka i Obraz 2014 Muzyka i Obraz 2013 Muzyka i Obraz 2012
Muzyka i Obraz 2011 Muzyka i Obraz 2010 ;