Agnieszka Budzyń

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek pedagogika resocjalizacyjna oraz Wyższej Szkoły Managerskiej w Warszawie, kierunek organizacja i zarządzanie.