Jan Molina

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej przy Polskim Towarzystwie Filozoficznym. Prowadził zajęcia filozoficzne dla studentów Instytutu Filozofii i Instytutu Kultury Polskiej UW. Zajmuje się filozofią społeczną, antropologią filozoficzną, bada związki filozofii z innymi dziedzinami kultury (literatura, film, historia). Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą filozofii francuskiego Oświecenia. W SCEK prowadzi warsztaty z filozofii współczesnej. Kontakt: jmolina@scek.pl