Liliana Bach

absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na specjalności: dyrygentura chóralna oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Uczestniczyła w wielu prestiżowych seminariach i konferencjach z zakresu chóralistyki, a także brała udział w wielu projektach muzycznych i dokonywała licznych nagrań studyjnych.
Realizuje szeroką działalność dydaktyczną prowadząc zajęcia muzyczne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.