Wojciech Kubiak

Nauczyciel filozofii i etyki w warszawskim liceum. Pracuje także jako doradca metodyczny w zakresie filozofii i etyki m.st. Warszawy. Wypromował wielu finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad filozoficznych. Jego uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki na maturze z filozofii.
Kontakt: wkubiak@scek.pl