Obraz mojej Warszawy

„Obraz mojej Warszawy” to wyjątkowy konkurs plastyczny, którego finał odbędzie się w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w czasie Jesiennych Konfrontacji Dzieci i Młodzieży. Celem konkursu jest zainteresowanie pejzażem miejskim jako tematem do wyrażania przeżyć i estetycznych doznań, zaciekawienie Warszawą oraz promocja laureatów konkursu. Zarówno ta stara, ocalała Warszawa, jak i ta dynamicznie zmieniająca się, nowa stolica może dostarczyć wielu tematów i inspiracji. Prace laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii Abakus SCEK oraz opublikowane na łamach naszego wydawnictwa – Arkusze Literackie.

INFORMACJE O TEGOROCZNYM KONKURSIE „OBRAZ MOJEJ WARSZAWY. WARSZAWSKIE POMNIKI” JESIEŃ 2018 – TUTAJ 

Organizator:

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa

Kontakt: 

Magdalena Kostrzewa tel.: 22 277 06 10, mkostrzewa@scek.pl, info@scek.pl
Dział Organizacji Imprez Edukacyjnych i Artystycznych

Cele konkursu:

 • Tworzenie obrazów inspirowanych Warszawą, zainteresowanie uczestników miastem.
 • Zachęcenie do aktywnego spędzania wakacji w mieście.
 • Promocja zdolnych dzieci i młodzieży oraz promocja placówek edukacji pozaszkolnej.
 • Nagrodzenie twórczej pracy.

Termin składania prac: 5 listopada 2017.
Prace można składać w poniedziałek i piątek w godz. 9:30-16:30, we wtorki, środy i czwartki w godz.9:30-18:30 w Dziale Organizacji SCEK, p. 117.
W okresie wakacyjnym dział jest czynny w godz. 9:30-16:30.

 

Regulamin konkursu (szczegółowy do pobrania w załącznikach):

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć w Domach Kultury, Klubach czy innych placówkach edukacji pozaszkolnej. Wiek uczestnika nie może przekraczać 10 lat.
 • Przyjmujemy tylko prace rysunkowe, malarskie, graficzne, które spełniają poniższe kryteria:
  • Prace składa nauczyciel, instruktor lub uczeń.
  • Prace wykonane węglem, ołówkiem czy pastelami muszą być odpowiednio zabezpieczone fiksatywą.
  • Format nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 70 cm.
  • Przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu.
  • Prosimy o utrwalenie prac rysunkowych.
  • Przyjmujemy maksymalnie 3 prace jednego ucznia.
  • Nie przyjmujemy prac przestrzennych.
  • Przyjmujemy prace bez oprawy.
  • Prace zrolowane nie będą klasyfikowane.
 • Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Pracy
 • Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnika Konkursu
 • Zgłoszenie zbiorowe powinno zawierać dodatkowo listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.

Komisja oceniająca:

Prace konkursowe ocenia powołane przez organizatora jury, w którego skład wejdą artyści malarze, graficy, doświadczeni pedagodzy, metodycy plastyki i historycy sztuki.