Zmiany w harmonogramie warsztatów SCEK

W tym miejscu znajdziesz bieżące informacje o zmianach w organizacji warsztatów.

Nieobecności