Formularz – Happening w Przestrzeni Miejskiej “Performer=JA” 9 grudnia 2017