Warsztaty filozoficzne

Warsztaty odbywają się trybem roku szkolnego.
Zapraszamy do zapisów. Szczegóły rekrutacji na warsztaty filozoficzne

 

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami Waszymi przemyśleniami, dotyczącymi oferty zajęć dla grup zorganizowanych w SCEK, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Jest ona jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych warsztatów. Dziękujemy!

ANKIETA

Filozofia – warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

Historia filozofii – warsztaty

Zajęcia łączą elementy wykładu i warsztatów. W przystępny sposób przybliżają ważne zagadnienia z zakresu historii filozofii, wskazując na związki tej dyscypliny z innymi dziedzinami kultury (sztuka, literatura) oraz z przemianami społecznymi.
Warsztatowa forma zajęć uczy wykorzystywać narzędzia filozoficzne do rozwijania istotnych kompetencji, przydatnych w wielu innych dyscyplinach. Uczestnicy doskonalą zdolność do krytycznego myślenia, umiejętność precyzyjnego formułowania własnego stanowiska, dostrzegania ukrytych założeń i rzetelnej argumentacji oraz umiejętność słuchania racji dyskutantów. Analiza tekstów filozoficznych rozwija kompetencje przydatne w zawodach Olimpiady Filozoficznej.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

 

Filozofia współczesna – warsztaty

Zajęcia łączą elementy wykładu i warsztatów. W przystępny sposób prezentują główne nurty współczesnej filozofii wskazując na ich związki z innymi dziedzinami kultury (literatura, film), z przemianami społecznymi i z aktualnymi debatami światopoglądowymi.
Warsztatowa forma zajęć uczy wykorzystywać narzędzia filozoficzne do rozwijania istotnych kompetencji, przydatnych w wielu innych dyscyplinach. Uczestnicy doskonalą zdolność do krytycznego myślenia, umiejętność precyzyjnego formułowania własnego stanowiska, dostrzegania ukrytych założeń i rzetelnej argumentacji oraz słuchania racji dyskutantów. Analiza tekstów filozoficznych rozwija kompetencje przydatne w zawodach Olimpiady Filozoficznej.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

TERMINY:

 Historia filozofii - warsztatyFilozofia współczesna - warsztaty
Wtorek17.00 - 19.30
Czwartek17:00 - 19:30

Prowadzący

Jan Swianiewicz

doktor filozofii. Tytuł uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 2013 roku na podstawie książki „Możliwość makrohistorii: Braudel, Wallerstein, Deleuze”. Wcześniej, wspólnie ze swoim nauczycielem filozofii z liceum, opublikował podręcznik do edukacji filozoficznej "Myślenie krytyczne". Ekspert i egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej matury z filozofii. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej PTF. Jako nauczyciel pracował na każdym etapie kształcenia w szkołach oraz realizując pozarządowe projekty edukacyjne. Kontakt: jswianiewicz@scek.pl