Warsztaty filozoficzne

Filozofia – warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Zajęcia prowadzone przez dr Magdalenę Gawin

Chcesz zdawać maturę z filozofii, już dziś rozpocznij przygotowania!
„Nie potrafimy określić chwili, w której człowiek zaczął odczuwać potrzebę myślenia.”
H. Arendt

Zajęcia oferują zarówno możliwość odkrycia problematyki filozoficznej, rozwinięcia jej oraz przygotowania się do wzięcia udziału w Olimpiadzie Filozoficznej czy do pisania matury z filozofii. Ponieważ w zajęciach uczestniczą jedynie osoby zainteresowane filozofią, stwarza to doskonałe warunki do rozwijania zainteresowań i filozofowania.
Program zajęć rozłożony jest na trzy grupy.
Pierwsza grupa, której zajęcia odbywają się we wtorki, zapozna się z problematyką filozofii starożytnej i średniowiecznej.
Druga grupa, z zajęciami w piątek, pozna filozofię nowożytności do współczesności.
Ostatnia grupa, której zajęcia odbywają się w sobotę, rozwinie wiedzę z zakresu podstawowych dyscyplin filozoficznych, charakterystycznych dla nich pytań i stanowisk. Dzięki czemu uczestnik może zyskać szeroką wiedzę na temat historii filozofii oraz zdobyć umiejętności analizowania problemów filozoficznych i argumentowania.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

TERMINY:

 Godziny zajęć
Poniedziałek
Wtorek17.30 - 19.30
Środa
Czwartek
Piątek17.30 - 19.30
Sobota 11.00 - 13.30

Prowadzący

dr Magdalena Gawin

Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 roku nauczycielka filozofii, z powodzeniem przygotowująca do matury z filozofii oraz Olimpiady Filozoficznej. Sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Doktoryzowała się pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Markiewicz w styczniu 2013 roku. Zainteresowania: filozofia polityki, literatura, turystyka rowerowa, muzyka klasyczna i jazz.

Warsztaty filozoficzne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Zajęcia prowadzone przez Wojciecha Kubiaka

Zajęcia prowadzone w formie wykładu, dyskusji i warsztatu kierunkowego umożliwią uczestnictwo w dialogu, zaprezentowanie własnego stanowiska, a także kształtowanie samodzielnego i krytycznego myślenia. Pogłębią wiedzę związaną z dziejami filozofii oraz jej głównymi pojęciami i zagadnieniami oraz pomogą uczestnikom w przygotowaniu się do konkursu filozoficznego, olimpiady filozoficznej i matury.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

TERMINY:

 Godziny zajęć
Poniedziałek
Wtorek17.00 - 19.30
Środa17.00 - 19.30
Czwartek17.00 - 19.30
Piątek
Sobota

Prowadzący

Wojciech Kubiak

Nauczyciel filozofii i etyki w warszawskim liceum. Pracuje także jako doradca metodyczny w zakresie filozofii i etyki m.st. Warszawy. Wypromował wielu finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad filozoficznych. Jego uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki na maturze z filozofii. Kontakt: wkubiak@scek.pl