Warsztaty filozoficzne

Filozofia – warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

Historia filozofii – warsztaty

Zajęcia łączą elementy wykładu i warsztatów. W przystępny sposób przybliżają ważne zagadnienia z zakresu historii filozofii, wskazując na związki tej dyscypliny z innymi dziedzinami kultury (sztuka, literatura) oraz z przemianami społecznymi.
Warsztatowa forma zajęć uczy wykorzystywać narzędzia filozoficzne do rozwijania istotnych kompetencji, przydatnych w wielu innych dyscyplinach. Uczestnicy doskonalą zdolność do krytycznego myślenia, umiejętność precyzyjnego formułowania własnego stanowiska, dostrzegania ukrytych założeń i rzetelnej argumentacji oraz umiejętność słuchania racji dyskutantów. Analiza tekstów filozoficznych rozwija kompetencje przydatne w zawodach Olimpiady Filozoficznej.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

 

Filozofia współczesna – warsztaty

Zajęcia łączą elementy wykładu i warsztatów. W przystępny sposób prezentują główne nurty współczesnej filozofii wskazując na ich związki z innymi dziedzinami kultury (literatura, film), z przemianami społecznymi i z aktualnymi debatami światopoglądowymi.
Warsztatowa forma zajęć uczy wykorzystywać narzędzia filozoficzne do rozwijania istotnych kompetencji, przydatnych w wielu innych dyscyplinach. Uczestnicy doskonalą zdolność do krytycznego myślenia, umiejętność precyzyjnego formułowania własnego stanowiska, dostrzegania ukrytych założeń i rzetelnej argumentacji oraz słuchania racji dyskutantów. Analiza tekstów filozoficznych rozwija kompetencje przydatne w zawodach Olimpiady Filozoficznej.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

TERMINY:

 Historia filozofii - warsztatyFilozofia współczesna - warsztaty
Poniedziałek
Wtorek17.00 - 19.30
Środa17:00 - 19:30
Czwartek
Piątek
Sobota

Prowadzący

Jan Molina

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej przy Polskim Towarzystwie Filozoficznym. Prowadził zajęcia filozoficzne dla studentów Instytutu Filozofii i Instytutu Kultury Polskiej UW. Zajmuje się filozofią społeczną, antropologią filozoficzną, bada związki filozofii z innymi dziedzinami kultury (literatura, film, historia). Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą filozofii francuskiego Oświecenia. W SCEK prowadzi warsztaty z filozofii współczesnej. Kontakt: jmolina@scek.pl