Warsztaty filozoficzne

Warsztaty odbywają się trybem roku szkolnego.
Zapraszamy do zapisów. Szczegóły rekrutacji TUTAJ.

Informacja o ofercie wakacyjnej SCEK TUTAJ.

 

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami Waszymi przemyśleniami, dotyczącymi oferty zajęć dla grup zorganizowanych w SCEK, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Jest ona jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych warsztatów. Dziękujemy!

ANKIETA

Filozofia – warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

Historia filozofii – warsztaty

Zajęcia łączą elementy wykładu i warsztatów. W przystępny sposób przybliżają ważne zagadnienia z zakresu historii filozofii, wskazując na związki tej dyscypliny z innymi dziedzinami kultury (sztuka, literatura) oraz z przemianami społecznymi.
Warsztatowa forma zajęć uczy wykorzystywać narzędzia filozoficzne do rozwijania istotnych kompetencji, przydatnych w wielu innych dyscyplinach. Uczestnicy doskonalą zdolność do krytycznego myślenia, umiejętność precyzyjnego formułowania własnego stanowiska, dostrzegania ukrytych założeń i rzetelnej argumentacji oraz umiejętność słuchania racji dyskutantów. Analiza tekstów filozoficznych rozwija kompetencje przydatne w zawodach Olimpiady Filozoficznej.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

 

Filozofia współczesna – warsztaty

Zajęcia łączą elementy wykładu i warsztatów. W przystępny sposób prezentują główne nurty współczesnej filozofii wskazując na ich związki z innymi dziedzinami kultury (literatura, film), z przemianami społecznymi i z aktualnymi debatami światopoglądowymi.
Warsztatowa forma zajęć uczy wykorzystywać narzędzia filozoficzne do rozwijania istotnych kompetencji, przydatnych w wielu innych dyscyplinach. Uczestnicy doskonalą zdolność do krytycznego myślenia, umiejętność precyzyjnego formułowania własnego stanowiska, dostrzegania ukrytych założeń i rzetelnej argumentacji oraz słuchania racji dyskutantów. Analiza tekstów filozoficznych rozwija kompetencje przydatne w zawodach Olimpiady Filozoficznej.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

TERMINY:

 Historia filozofii - warsztatyFilozofia współczesna - warsztaty
Poniedziałek
Wtorek17.00 - 19.30
Środa17:00 - 19:30
Czwartek
Piątek
Sobota

Prowadzący