Dla Młodzieży

 

Warsztaty literackie
Konstanty Pieńkosz 
Warsztaty literackie
Joanna Wenek
Warsztaty historii sztuki
Halina Polak
Warsztaty historii sztuki
Magdalena Bibińska
Warsztaty dziennikarskie
Bożena Dudko
Warsztaty filozoficzne
Jan Swianiewicz
Malarstwo cyfrowe
Dariusz Skwarcan
Pracownia rysunku i malarstwa
Ewa Kunkowska
Rysunek i malarstwo
Magda Fokt
Produkcja muzyczna
Piotr Zalewski
Projektowanie przestrzenne
Kalina Downar-Zapolska
 Projektowanie graficzne
Dariusz Skwarcan
aboratorium Sztuki Aktorskiej Bożena Robakowska
Warsztaty taneczne
Milena Maciejewska
Warsztaty fotograficzne
Remi Urant
Warsztaty taneczne
Marta Domagała-Witkowska
Warsztaty teatralne
Bożena Robakowska
Warsztat z piosenką
Warsztaty teatralne
Tomasz Daszczuk
Warsztaty wokalne
Urszula Napiórkowska
Warsztat z piosenką
Katarzyna Andruszko