Kontakt

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Jezuicka 4
00-281 Warszawa Stare Miasto

Stara Prochownia SCEK
ul. Boleść 2
00-259 Warszawa

 

 

Dyrektor
Wojciech Feliksiak

Wicedyrektorka
Elżbieta Siczek

Zastępczyni dyrektora
Martyna Skrednów
tel.: 22 277 06 11
e-mail: mskrednow@eduwarszawa.pl

Sekretariat (godz.9:00-16:00)
Joanna Lewandowska
tel.: 22 277 06 01
e-mail: sekretariat.scek@eduwarszawa.pl

Dział Administracji

Sekretarz (godz. 07:30-15:00)
Agnieszka Makos
tel. 22 277 06 07
e-mail: amakos@eduwarszawa.pl

Kierowniczka Administracyjna (godz. 08:30-16:00)
Wanda Staniorowska
tel.: 22 277 06 05
e-mail: wstaniorowska@eduwarszawa.pl

Specjalista ds. gospodarczych (godz. 08:30-16:00)
Tomasz Pietrusiński
tel.: 22 277 06 17
e-mail: tpietrusinski@eduwarszawa.pl

Specjalistka ds. ekonomiczno-finansowych (godz. 08:30-16:00)
Danuta Krypa
tel.: 22 277 06 06
e-mail: dkrypa@eduwarszawa.pl

Dział Organizacji Imprez Artystycznych i Edukacyjnych

W okresie od lipca do sierpnia:

poniedziałek, godz. 9:00-17:00
wtorek, godz. 9:00-17:00
środa, godz. 9:00-17:00
czwartek, godz. 9:00-17:00
piątek, godz. 9:00-17:00

Zapraszamy do kontaktu: scek@eduwarszawa.pl

Monika Orzoł
tel.: 22 277 06 09
e-mail: monika.orzol@eduwarszawa.pl

Piotr Garczyński
tel.: 22 277 06 18
e-mail: pgarczynski@eduwarszawa.pl

Małgorzata Ostrowska
tel.: 22 277 06 10
e-mail: mal.ostrowska@eduwarszawa.pl

Zofia Kowalczyk
tel.: 22 277 06 12
e-mail: zofiakowalczyk@eduwarszawa.pl

Nauczyciele SCEK

Marek Błaszczyk: marek.blaszczyk@eduwarszawa.pl
Tomasz Daszczuk
: tdaszczuk@eduwarszawa.pl
Stanisław Dembski: sdembski@eduwarszawa.pl
Krzysztof Łuczak: krzysztof.luczak@eduwarszawa.pl
Kalina Downar-Zapolska: kdownar@eduwarszawa.pl
Bożena Dudko: bdudko@eduwarszawa.pl
Magda Fokt Zawisza: mzawisza@eduwarszawa.pl
Edyta Ganc: eganc@eduwarszawa.pl
Anna Gigiel-Biedka: agigiel@eduwarszawa.pl
Marta Kawecka: mkawecka@eduwarszawa.pl
Joanna Krejzler: jkrejzler@eduwarszawa.pl; poranki.scek@eduwarszawa.pl
Ewa Kunkowska: ekunkowska@eduwarszawa.pl
Joanna Łabęcka
: jlabecka@eduwarszawa.pl
Izabela Miśkiewicz: imiskiewicz@eduwarszawa.pl
Urszula Napiórkowska: unapiorkowska@eduwarszawa.pl
Joanna Piątek: jpiatek@eduwarszawa.pl
Konstanty Pieńkosz: kpienkosz@eduwarszawa.pl
Sylwia Katarzyna Podurgiel: spodurgiel@eduwarszawa.pl
Halina Polak: hpolak@eduwarszawa.pl
Zuzanna Ritter: zritter@eduwarszawa.pl
Bożena Robakowska: brobakowska@eduwarszawa.pl
Dariusz Skwarcan: dskwarcan@eduwarszawa.pl
Jan Swianiewicz: jswianiewicz@eduwarszawa.pl
Remi Urant: rurant@eduwarszawa.pl
Joanna Wenek: jwenek@eduwarszawa.pl
Piotr Zalewski: pzalewski@eduwarszawa.pl

Specjalista informatyk
Krzysztof Sławiński
tel.: 22 443 33 27
e-mail: krzysztof.slawinski@eduwarszawa.pl

Inspektor Ochrony Danych IOD
Bartłomiej Wójcik
e-mail: bartlomiej.wojcik@um.warszawa.pl
tel. 22 277 47 23