Nasze Przestrzenie Edukacyjne

Budynek przy ul. Jezuickiej 4

Zadania statutowe Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, realizowane są w dwóch budynkach. Kamienica przy ulicy Jezuickiej 4 oraz Stara Prochownia, zlokalizowana przy ulicy Boleść 2, od 20 lat są miejscem edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i warszawiaków.

Budynek Starej Prochowni SCEK, przy ul. Boleść 2

Budynek Starej Prochowni, druga siedziba Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, jest miejscem o niezwykłej historii. Pierwotnie baszta Mostu Zygmunta Augusta, potem skład prochu, następnie więzienie marszałkowskie, aż w końcu przestrzeń służąca działaniom edukacyjnym i kulturalnym – niezwykłe losy tego budynku, od wielu stuleci wpisanego w życie Warszawy, sprawiają, że jest to miejsce niezwykle chętnie odwiedzane przez mieszkańców Warszawy oraz podziwiających Stare Miasto turystów. Odnowione Piwnice podnoszą atrakcyjność tego miejsca, wpisując w przemyślany sposób nowoczesne rozwiązania w historyczne mury kamienicy, a także są doskonałym miejscem do realizacji zadań edukacyjnych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej.

Piwnice Staromiejskie

Dwie z pięciu piwnic odnowionych w ramach projektu “Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” znajdują się w budynkach będących siedzibą Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej. Kamienica przy ulicy Jezuickiej 4 oraz Stara Prochownia, zlokalizowana przy ulicy Boleść 2, od 20 lat są miejscem edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i warszawiaków. Odrestaurowane piwnice stanowią doskonałą przestrzeń dla realizacji statutowej działalności SCEK, umożliwiając tym samym wzbogacenie oferty edukacyjnej i kulturalnej instytucji, a także w znacznym stopniu podnoszą wartość historyczną i architektoniczną obydwu zabytkowych budynków.