Warsztaty historia sztuki

Historia sztuki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

I rok: „Od Faraonów do Tycjana”
II rok: „Od Carravagia do Kantora”

Co ci dadzą nasze zajęcia?
Zajęcia wykształcą umiejętność bardziej profesjonalnego patrzenia na dzieło sztuki, pomogą rozwinąć indywidualne zainteresowania humanistyczne i artystyczne uczestników oraz przybliżą wiedzę
o przemianach w sztuce i twórczości wielkich artystów. Warsztaty będą także doskonałym uzupełnieniem przygotowań do matury.

Czego się nauczę?
Uczestnik zajęć dowie się, czym jest sztuka i jakie są jej podstawowe przemiany, a także rozwinie umiejętności fachowego patrzenia na dzieło sztuki, opisu, analizy i porównania tego dzieła. Zajęcia pozwolą ponadto ujrzeć historię sztuki w szerszym kontekście innych dziedzin kultury.

Historia sztuki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Granice Sztuki – warsztaty z historii sztuki współczesnej

Co Ci dadzą nasze zajęcia?
Projekt jest pomyślany jako cykl wykładów i dyskusji zarówno w siedzibie SCEK, jak i na wystawach sztuki współczesnej. Przewidziane są także spotkania z wybitnymi specjalistami zajmującymi się sztuką nowoczesną: artystami, kuratorami wystaw, czy krytykami.
Będzie to próba przybliżenia najistotniejszych zjawisk artystycznych, zaprezentowania postaw twórców, oraz wyjaśnienia trudnych pojęć i terminów, którymi posługujemy się przy opisie sztuki najnowszej.

Czego się nauczę?
Warsztaty mają pomóc odpowiedzieć na pytania: „Co to jest sztuka współczesna?”, „czym jest dzieło sztuki?”, „gdzie są jego granice?”, „co go wyróżnia spośród innych form ludzkiej aktywności?”. Mają też zachęcić młodzież do podejmowania prób pisania o sztuce.

Laboratorium Sztuki Nowoczesnej

Zajęcia dla młodzieży szczególnie zainteresowanej problemami sztuki nowoczesnej. Dyskusja o najistotniejszych problemach sztuki XIX, XX i XXI wieku, szukanie odpowiedzi na pytania nurtujące uczestników.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

TERMINY: 

 I rokII rokLaboratorium Sztuki NowoczesnejGranice sztuki
Poniedziałek16.00-18.30
Wtorek16.00-18.30
Środa16.30-18.00
Czwartek 15.00-17.3018.00-20.30
Piątek15.00-18.15

Prowadzący

Halina Polak

Przygotowała kilkuset maturzystów, olimpijczyków i przyszłych studentów kierunków artystycznych. Jest współtwórcą i egzaminatorem matury z historii sztuki. Od 2010 r. organizuje przeznaczony dla młodzieży i nauczycieli kurs wiedzy o sztuce współczesnej "Oblicza nowoczesności". Prowadzi także doroczny konkurs wiedzy o Warszawie "Warszawa – Moje Miasto". Kontakt: hpolak@scek.pl

Fascynująca historia sztuki: „Od baroku do współczesności”

Zajęcia mają formę warsztatową: wykładu – pogadanki z aktywnym udziałem uczestników. Uczestnicy mają wpływ na kolejność poruszanych zagadnień, treść w sensie zwiększonego nacisku na konkretne zagadnienia, stosowanie powtórzeń i rozszerzeń tematów. Program obejmuje zakres od schyłku Baroku po współczesność, a więc po sztukę XXI wieku. Zawiera analizę najważniejszych zjawisk kulturowych, stylów i tendencji w sztuce na mocnej podstawie innych dziedzin (filozofii, nauki). Poznajemy twórczość znanych i mniej znanych artystów, teorię sztuki, terminologię w różnych kontekstach. Uczymy się rozpoznawać motywy ikonograficzne, niuanse stylistyczne, formy architektoniczne i detale świadczące o indywidualnym charakterze dzieła.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

TERMINY: 

 Godziny zajęć
Poniedziałek
Wtorek16.15 -18:45
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Prowadzący

Magdalena Bibińska

Historyk sztuki. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Kontakt: mbibinska@scek.pl