Warsztaty historia sztuki

Warsztaty odbywają się trybem roku szkolnego.
Zapraszamy do zapisów. Szczegóły rekrutacji na warsztaty historii sztuki

I rok: „Od Faraonów do Tycjana”

Poniedziałek, godz.: 16:00-18:15 lub czwartek: 15:30-17:45
Wiek uczestników: 15-20

II rok: „Od Carravagia do Kantora”

Wtorek, godz.: 16:00-18:15 lub czwartek: 18:00-20:15
Wiek uczestników: 15-20

Co ci dadzą nasze zajęcia?
Zajęcia wykształcą umiejętność bardziej profesjonalnego patrzenia na dzieło sztuki, pomogą rozwinąć indywidualne zainteresowania humanistyczne i artystyczne uczestników oraz przybliżą wiedzę o przemianach w sztuce i twórczości wielkich artystów. Warsztaty będą także doskonałym uzupełnieniem przygotowań do matury.

Czego się nauczę?
Uczestnik zajęć dowie się, czym jest sztuka i jakie są jej podstawowe przemiany, a także rozwinie umiejętności fachowego patrzenia na dzieło sztuki, opisu, analizy i porównania tego dzieła. Zajęcia pozwolą ponadto ujrzeć historię sztuki w szerszym kontekście innych dziedzin kultury.

Granice Sztuki – warsztaty z historii sztuki współczesnej

Termin:
Piątek 16:00-19:30

Wiek uczestników: 15-23 lata

Warsztaty mają pomóc odpowiedzieć na pytania: „Co to jest sztuka współczesna?”, „Czym jest dzieło sztuki?”, „Gdzie są jego granice?”, „co go wyróżnia spośród innych form ludzkiej aktywności?”, itd.
Projekt jest pomyślany jako cykl zajęć zarówno w SCEK, jak i na wystawach sztuki współczesnej. W ramach warsztatów odbywają się wykłady z prezentacjami multimedialnymi i dyskusją uczestników, prezentacje tematów przygotowanych samodzielnie przez młodzież, wspólne oglądanie wystaw sztuki współczesnej, spotkania z twórcami, kuratorami i krytykami.
Zakres tematów podejmowanych w ramach projektu obejmuje dzieje sztuki od początku XIX wieku, poprzez pierwsze przemiany (realizm, impresjonizm i postimpresjonizm jako początek nowoczesności), kubizm i awangardy I poł. XX wieku, aż po sztukę po II wojnie w Ameryce, Europie Zachodniej i Polsce.

Halina Polak
Historyk sztuki, nauczyciel, edukator

Ukończyła Historię Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowe Studium Pedagogiczne na UW i Podyplomowe Studium Sztuki Nowoczesnej na UAM. Nauczyciel dyplomowany.
Współtworzyła założenia matury z historii sztuki, jest autorem arkuszy maturalnych i egzaminatorem od początku reformy maturalnej.
Od piętnastu lat związana ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. Stworzyła tam i prowadzi warsztaty przygotowujące młodzież do matury, olimpiady artystycznej oraz studiów artystycznych i humanistycznych.

Laboratorium Sztuki Nowoczesnej

Środa, godz.: 16:30-18:30
Wiek uczestników: 14-20

Zajęcia dla młodzieży szczególnie zainteresowanej problemami sztuki nowoczesnej. Dyskusja o najistotniejszych problemach sztuki XIX, XX i XXI wieku, szukanie odpowiedzi na pytania nurtujące uczestników.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami Waszymi przemyśleniami, dotyczącymi oferty zajęć dla uczestników indywidualnych, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Jest ona jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych warsztatów. Dziękujemy!

ANKIETA

 

 

Prowadzący

Halina Polak

Przygotowała kilkuset maturzystów, olimpijczyków i przyszłych studentów kierunków artystycznych. Jest współtwórcą i egzaminatorem matury z historii sztuki. Od 2010 r. organizuje przeznaczony dla młodzieży i nauczycieli kurs wiedzy o sztuce współczesnej "Oblicza nowoczesności". Prowadzi także doroczny konkurs wiedzy o Warszawie "Warszawa – Moje Miasto". Kontakt: hpolak@scek.pl

Fascynująca historia sztuki rok I – Od prehistorii do baroku. Warsztaty z historii sztuki.

Termin:
Wtorek 16:30 – 19:15
Wiek uczestników: 15-20 lat

Historia sztuki jest fascynująca, prowadzę więc moje zajęcia z pasją i energią. Wprowadzam uczestników w świat kultury wysokiej przez wyczerpujące przekazanie wiedzy z historii sztuki: od teorii i podstaw filozoficznych po pokrętne życiorysy najsłynniejszych artystów. Uczę rozumienia sztuki.
Przygotowuję do Olimpiady Artystycznej, matury z historii sztuki i rozmowy kwalifikacyjnej na ASP oraz przede wszystkim do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze.

Magdalena Bibińska – ukończyła jednolite studia magisterskie w Instytucie Historii Sztuki UW oraz studia kulturoznawcze (podyplomowe) w PAN. Jest czynnym nauczycielem historii sztuki i praktyki artystycznej w warszawskich liceach (LOS nr 17 i LXXV LO im. Jana III Sobieskiego). Od lat przygotowuje uczniów do matur z historii sztuki, Olimpiady Artystycznej i studiów na wydziałach artystycznych i humanistycznych uczelni w całej Polsce.
Pozazawodowo pasjonuje się historią nauki, filozofią i (ostatnio) improwizacją teatralną. Praktykuje tutoring edukacyjny.

Fascynująca historia sztuki rok II – Od rokoko do współczesności. Warsztaty z historii sztuki.

Termin:
Czwartek 16:30 – 19:15
Wiek uczestników: 15-20 lat

Zajęcia warsztatowe “Fascynująca historia sztuki” – “Od rokoko do współczesności” są propozycją dla uczestników pragnących wejść w tajemniczy i wciągający świat sztuk pięknych. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą w przygotowaniu się do matury z historii sztuki, Olimpiady Artystycznej, rozmów kwalifikacyjnych na ASP. Na zajęciach można zasięgnąć konsultacji z dziedziny sztuk pięknych.

Zajęcia prowadzone są w duchu otwartości, porozumienia i swobodnej wymiany myśli. Uczymy się chronologicznie, poprzez omówienie motywów, życiorysów artystów, także poprzez dowcip, anegdotę, gawędę o sztuce. Poznajemy tło obyczajowe przemian w sztuce, nie omijamy trudnych problemów filozoficznych, religioznawczych i biograficznych. Warsztaty oparte na pogłębionej refleksji nad materiałem ilustracyjnym i źródłowym zaszczepiają w młodych adeptach pasję, tytułową fascynację sztuką: jej historią, jej dniem dzisiejszym i rolą, jaką odgrywa w budowaniu cywilizacji.
Mgadalena Bibińska – ukończyła jednolite studia magisterskie w Instytucie Historii Sztuki UW oraz studia kulturoznawcze (podyplomowe) w PAN. Jest czynnym nauczycielem historii sztuki i praktyki artystycznej w warszawskich liceach (LOS nr 17 i LXXV LO im. Jana III Sobieskiego). Od lat przygotowuje uczniów do matur z historii sztuki, Olimpiady Artystycznej i studiów na wydziałach artystycznych i humanistycznych uczelni w całej Polsce.
Pozazawodowo pasjonuje się historią nauki, filozofią i (ostatnio) improwizacją teatralną. Praktykuje tutoring edukacyjny.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami Waszymi przemyśleniami, dotyczącymi oferty zajęć dla grup zorganizowanych w SCEK, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Jest ona jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych warsztatów. Dziękujemy!

ANKIETA

 

Prowadzący

Magdalena Bibińska

Historyk sztuki. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Kontakt: mbibinska@scek.pl