Warsztaty literackie

Nie samym chlebem człowiek żyje – dlatego warto, warto być humanistą!

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzone w formie warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych oraz dyskusji. Uczestnicy mają wpływ na zawartość i przebieg zajęć, które poszerzą i uzupełnią ich wiedzę oraz dadzą możliwość konfrontacji poglądów, potrzeb i umiejętności. Zajęcia przydadzą się uczestnikom w przygotowaniach do matury, ale przede wszystkim przyczynią się do ich samorozwoju i do bycia inteligentnym człowiekiem.

Warsztaty Literackie – Teksty i konteksty – warsztaty pozwalające widzieć teksty literackie w szerokim spektrum kultury i sztuki

Warsztaty Literackie – Czytanie tekstów kultury – Zajęcia z czytania tekstów kultury poświęcone będą łamaniu kodów kulturowych, tropieniu szyfrów i uważnemu odczytywaniu znaków nie tylko literackich

Laboratorium Literackie – Twórczość w działaniu

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

TERMINY: 

 Teksty i konteksty Czytanie tekstów kultury Laboratorium Literackie
Poniedziałek
Wtorek16.00 - 18.30
Środa16.00 - 18.15
Czwartek
Piątek
Sobota10.00 - 12.30

Prowadzący

Joanna Wenek

Nauczyciel języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego m.st. Warszawy oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminów maturalnych. Z zawodu i zamiłowania humanistka – co jednak nie oznacza, że żyje wyłącznie literaturą i sztuką. Ciekawi ją świat w różnych jego przejawach. Lubi ludzi – interesuje ją ich wrażliwość. Kontakt: jwenek@scek.pl

Warsztaty literackie: sztuka czytania i interpretacji literatury

Zajęcia odbywają się w 5 grupach:

Sztuka czytania i interpretacji literatury. Grupy: A, B, C.
Program przeznaczony dla zainteresowanych studiami humanistycznymi uczy umiejętności twórczego interpretowania różnych tekstów literackich. Porządkuje i poszerza wiedzę zdobytą w szkole średniej, wzbogaca o nowe konteksty: filozoficzne, historyczne, artystyczne, biograficzne. Program uwzględnia propozycje uczestników zajęć, które zostają włączone w projekt. Przygotowuje do olimpiady polonistycznej, matury rozszerzonej itp.

Laboratorium – Klub Poetów
Zajęcia przeznaczone dla młodzieży uprawiającej własną oryginalną twórczość literacką, szczególnie młodych poetów i prozaików. Warsztaty służą zdobywaniu umiejętności technicznych, np. sztuki rytmizacji i segmentacji tekstu, stylizacji, parafrazy, posługiwania się ironią, rozpoznawania cech gatunkowych, uwrażliwiają na kicz językowy, pomagają wypracować dobry gust literacki. Na zajęciach uczestnicy poznają wiele wybitnych dzieł literatury polskiej i obcej.

Laboratorium – Odnawianie klasyki

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

TERMINY: 

 Warsztaty literackie gr.1Warsztaty literackie gr.2Warsztaty literackie gr.3Klub PoetówOdnawianie klasyki
Poniedziałek17.00 - 19:30
Wtorek17.00 - 19:30
Środa16.00 - 19.15
Czwartek16.00 - 19.15
Piątek16.00 - 19.15

Prowadzący

Konstanty Pieńkosz

Krytyk literacki. Absolwent warszawskiej polonistyki. W latach 1993-2011 nauczyciel polonista w liceum ogólnokształcącym. Juror w konkursach literackich od lat 70-tych. Pracował w redakcjach czasopism literackich (tygodnik i miesięcznik „Literatura”, dwutygodnik „Sycyna” – dział poezji i krytyki literackiej). Autor kilkuset recenzji, esejów, szkiców literackich, wstępów do książek – głównie poświęconych poezji współczesnej. Kontakt: kpienkosz@scek.pl