Warsztaty literackie

Warsztaty odbywają się trybem roku szkolnego.
Szczegóły dotyczące rekrutacji na warsztaty literackie w SCEK

Nie samym chlebem człowiek żyje – dlatego warto, warto być humanistą!

Warsztaty literackie: słowo daję!
*dawne „Lekcje Literatury nie w klasie, ale z klasą”

Terminy:
Wtorek 16.00-18.15
Wiek uczestników: 16-20 lat

Takich lekcji nie będziesz mieć nigdy w szkole! Bez ocen, bez stresu, bez sprawdzianów. Na zajęciach będziemy czytać różne teksty – zarówno te dobrze, jak i mniej znane. Każdy na warsztatach ma prawo do głosu i wolności słowa. Każdy może zaproponować coś od siebie. Nikt nie będzie za to oceniany ani krytykowany. Jeżeli chcesz zobaczyć, na czym polega nieskrępowana możliwość wędrówki po fascynującym świecie literatury i kultury – te zajęcia są właśnie dla Ciebie!

Joanna Wenek – polonistka, historyczka literatury, nauczycielka z pasją, którą chciałaby zarażać uczestników swoich zajęć. Lubi świat, ludzi, podróże i rozmowy. Oprócz literatury kocha fotografię, zwierzęta i Warszawę.
Z wykształcenia filolog, z zamiłowania również humanistka. Czyta, pisze, dyskutuje i oczekuje tego samego od ludzi spotkanych na przecięciu życiowych dróg. Optymistka, nienasycona ciekawością poznania – czeka na wspólne odkrywanie rzeczy zarówno znanych jak i całkiem nowych.

Warsztaty mają na celu:

 • wspieranie rozwoju zainteresowań uczestników w zakresie szeroko rozumianej humanistyki w powiązaniu z kulturą i sztuką;
 • inspirowanie do postaw otwartych wobec różnych zagadnień kulturowych ;
 • kształcenie umiejętności odpowiedniego posługiwania się językiem oficjalnym w mowie i w piśmie;
 • kształcenie umiejętności sprawnej analizy i interpretacji tekstów literackich oraz tekstów kultury;
 • kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji zarówno indywidualnie jak i w zespole;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych poglądów na forum grupy;
 • kształcenie wrażliwości emocjonalnej i werbalnej, kreatywności.

Laboratorium Literackie: Ja – Twórca

Czwartek 16.00-18.15
Wiek uczestników: 16-20 lat

Cotygodniowe spotkania posłużą rozwijaniu zarówno kreatywnego myślenia jak i twórczości uczestników. Uczestnicy mają każdorazowo wpływ na tematykę i kształt warsztatów.
Projekt obejmuje różne etapy pracy nad poszczególnymi projektami związanymi z pisaniem własnych tekstów. Na zajęciach uczestnicy będą mogli zapoznać się z różnorodnymi formami literackimi, ćwicząc je w praktyce, według wskazówek osoby prowadzącej.
W ramach laboratorium poszczególne osoby będą mogły również zaprezentować własną twórczość. Uczestnicy zawsze mogą liczyć na profesjonalne wskazówki warsztatowe przekazywane im bezpośrednio podczas zajęć.

Projekty do realizacji w ramach Laboratorium:

 • różne sposoby budowania postaci literackich;
 • różne sposoby konstruowania fabuły;
 • tworzenie małych form prozatorskich;
 • tworzenie wybranych form poetyckich.
Nabywane umiejętności, m.in.:

 • kreatywne myślenie i pisanie oraz umiejętne przekazywanie tego ustnie i pisemnie;
 • posługiwanie się językiem w jego różnych odmianach stylistycznych;
 • praca twórcza zarówno indywidualna jak i w zespole metodą projektu;
 • krytyczne myślenie i patrzenie na dany materiał literacki;

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

 

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami Waszymi przemyśleniami, dotyczącymi oferty zajęć dla uczestników indywidualnych, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Jest ona jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych warsztatów. Dziękujemy!

ANKIETA

 

Prowadzący

Joanna Wenek

Nauczyciel języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego m.st. Warszawy oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminów maturalnych. Z zawodu i zamiłowania humanistka – co jednak nie oznacza, że żyje wyłącznie literaturą i sztuką. Ciekawi ją świat w różnych jego przejawach. Lubi ludzi – interesuje ją ich wrażliwość. Kontakt: jwenek@scek.pl

Warsztaty literackie: sztuka czytania i interpretacji literatury

Zajęcia odbywają się w grupach:

Sztuka czytania i interpretacji literatury. Grupy: A, B, C.

Terminy:
poniedziałek 17.00-19.30
wtorek 17.00-19.30
czwartek 16.00-19.15
Wiek uczestników: 13-20 lat

Dlaczego warto wybrać te zajęcia? Tu rozwiniesz umiejętności twórczego interpretowania tekstów literackich; uwolnisz się od schematów i stereotypów narzucanych przez programy szkolne; odnajdziesz satysfakcję i przyjemność obcowania ze sztuką słowa; odkryjesz swój gust artystyczny i sposoby krytycznej ekspresji. Czego się nauczysz? Przede wszystkim: doskonale przygotujesz się do studiów, olimpiady polonistycznej, egzaminu; poszerzysz swoją wiedzę humanistyczną; poznasz różne style literackie; przeczytasz wiele wierszy i nauczysz się sztuki analizy poezji i innych tekstów kultury.
Zajęcia prowadzi Konstanty Pieńkosz – krytyk literacki, nauczyciel – polonista, egzaminator maturalny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor działu poezji w czasopismach literackich. Autor kilkuset szkiców, esejów, recenzji poświęconych poezji współczesnej i krytyce literackiej.

Laboratorium – Klub Poetów
Zajęcia przeznaczone dla młodzieży uprawiającej własną oryginalną twórczość literacką, szczególnie młodych poetów i prozaików. Warsztaty służą zdobywaniu umiejętności technicznych, np. sztuki rytmizacji i segmentacji tekstu, stylizacji, parafrazy, posługiwania się ironią, rozpoznawania cech gatunkowych, uwrażliwiają na kicz językowy, pomagają wypracować dobry gust literacki. Na zajęciach uczestnicy poznają wiele wybitnych dzieł literatury polskiej i obcej.
Laboratorium – Odnawianie klasyki

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami Waszymi przemyśleniami, dotyczącymi oferty zajęć dla uczestników indywidualnych, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Jest ona jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych warsztatów. Dziękujemy!

ANKIETA

 

Prowadzący

Konstanty Pieńkosz

Krytyk literacki. Absolwent warszawskiej polonistyki. W latach 1993-2011 nauczyciel polonista w liceum ogólnokształcącym. Juror w konkursach literackich od lat 70-tych. Pracował w redakcjach czasopism literackich (tygodnik i miesięcznik „Literatura”, dwutygodnik „Sycyna” – dział poezji i krytyki literackiej). Autor kilkuset recenzji, esejów, szkiców literackich, wstępów do książek – głównie poświęconych poezji współczesnej. Kontakt: kpienkosz@scek.pl