Kontakt

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Jezuicka 4
00-281 Warszawa Stare Miasto
tel. 22 277 06 15 (recepcja)

Stara Prochownia SCEK
ul. Boleść 2
00-259 Warszawa

Dyrekcja

Dyrektor
Wojciech Feliksiak
tel. 22 277 06 02

Wicedyrektor:
Elżbieta Siczek
tel. 22 277 06 03

Sekretarz
Agnieszka Makos
tel. 22 277 06 07
e-mail: amakos@scek.pl

Kierownik Administracyjny (godz. 08:30-16:00)
Wanda Staniorowska
tel.: 22 277 06 05
e-mail: wstaniorowska@scek.pl

Kierownik Działu Organizacji Imprez Artystycznych i Edukacyjnych:
Joanna Liberek
tel.: 22 277 06 08
e-mail: info@scek.pl, jliberek@scek.pl

Sekretariat (godz.9:30-16:30)
Joanna Lewandowska
tel.: 22 277 06 01, fax.: 22 277 06 04
e-mail: sekretariat@scek.pl

 

Nauczyciele SCEK:

• Magdalena Bibińska: mbibinska@scek.pl
• Tomasz Daszczuk: tdaszczuk@scek.pl
• Marta Domagała-Witkowska: mdomagala@scek.pl
• Kalina Downar-Zapolska: kdownar@scek.pl
• Edyta Ganc: eganc@scek.pl
• Ewa Jurkiewicz: eczubinska@scek.pl
• Marta Kawecka: mkawecka@scek.pl
• Anna Kornacka: akornacka@scek.pl
• Wojciech Kubiak: wkubiak@scek.pl
• Ewa Kunkowska: ekunkowska@scek.pl
• Joanna Krejzler: poranki@scek.pl
• Joanna Łabęcka: jlabecka@scek.pl
• Jan Molina: jmolina@scek.pl
• Urszula Napiórkowska: unapiorkowska@scek.pl
• Karolina Orłowska: korlowska@scek.pl
• Joanna Piątek: jpiatek@scek.pl
• Konstanty Pieńkosz: kpienkosz@scek.pl
• Katarzyna Podurgiel: kpodurgiel@scek.pl
• Halina Polak: hpolak@scek.pl
• Bożena Robakowska: brobakowska@scek.pl
• Dariusz Skwarcan: dskwarcan@scek.pl
• Włodzimierz Szpak: wszpak@scek.pl
• Joanna Wenek: jwenek@scek.pl
• Dorota Wielkosielec: dwielkosielec@scek.pl
• Przemysław Zalewski: pzalewski@scek.pl

Dział Organizacji Imprez Artystycznych i Edukacyjnych (poniedziałek i piątek godz. 9:30-16:30, wtorek, środa, czwartek –  godz. 09:30-18:30 )

Agnieszka Budzyń
tel.: 22 277 06 09
e-mail: abudzyn@scek.pl

Magdalena Kostrzewa
tel.: 22 277 06 10
e-mail: mkostrzewa@scek.pl

Łukasz Krawczyński
tel.: 22 277 06 18
e-mail: lkrawczynski@scek.pl

Barbara Wajer
tel.: 22 277 06 12
e-mail: bwajer@scek.pl

Pracownia Projektów:

Martyna Gryżewska
tel.: 22 277 06 11
e-mail: mgryzewska@scek.pl

Dział Administracji:

Specjalista ds. ekonomiczo-finansowych (godz. 08:30-16:00)
Danuta Krypa
tel.: 22 277 06 06
e-mail: dkrypa@scek.pl

Referent ds. administracyjnych (godz. 08:30-16:00)
Sylwia Żardzin-Chudy
tel.: 22 277 06 17
e-mail: szardzin@scek.pl

Specjalista informatyk
Krzysztof Sławiński
tel.: 22 443 33 27
e-mail: kslawinski@scek.pl