Lekcja w Galerii

Oferta przeznaczona dla klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbywające się w sali wystawowej Galerii Abakus lub Galerii Stara Prochownia rozpoczyna prelekcja na temat aktualnej wystawy. Po wprowadzeniu teoretycznym ukazującym tematykę, stylistykę i technikę prezentowanych prac, prowadzący rozpoczyna warsztat plastyczny inspirowany wystawą.

Część teoretyczna zajęć to poznawanie terminów i technik plastycznych, a także nauka o kierunkach i tendencjach w sztuce współczesnej i dawnej. Warsztaty pozwalają na poznanie techniki tłustej pasteli oraz zasad kompozycji i sposobów rysowania kreską i plamą barwną. W oparciu o wiedzę przekazaną w części teoretycznej zajęć uczestnicy wykonują prace plastyczne na zadany temat związany z aktualną wystawą. Galeria jest wyposażona we wszystkie niezbędne do pracy materiały plastyczne i zapewnia odpowiedni warsztat.

Po warsztatach prace plastyczne uczestników oddawane są nauczycielowi. Niektóre z nich mogą zostać wybrane przez prowadzącego do zaprezentowania w ramach wystawy „Lekcja w Galerii”, która odbywa się we wrześniu każdego roku.

Głównym celem programu jest dobre przygotowanie potencjalnego odbiorcy sztuki – wykształcenie potrzeby obcowania ze sztuka i rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem sztuki. Uczestnicy zajęć poznają techniki plastyczne oraz różnorodne kierunki i nurty w sztuce współczesnej, a także poszerzą wiedzę z zakresu historii sztuki. Dodatkową wartością zajęć jest satysfakcja z wykonania ciekawej pracy pod okiem artysty-pedagoga. Zajęcia trwają 4 godziny lekcyjne.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

Niekiedy „Lekcja w Galerii” prowadzona jest przez autora prezentowanej aktualnie w galerii wystawy:

 

Terminy i zapisy:

Terminy zajęć można zarezerwować telefonicznie od 1 września 2016 r. (Galeria Abakus pod numerem telefonu: 660-420-903, Galeria Strara Prochownia po numerem telefonu 519-658-355).

Prowadzący

Dorota Wielkosielec-Ciapało

Artysta-malarz, specjalistka w dziedzinie batiku i akawareli, pedagog. Bierze czynny udział w życiu artystycznym. Ma na koncie 20 wystaw indywidualnych i udział w ponad 20 wystawach zbiorowych. Laureatka 2 nagród i 2 wyróżnień  Prowadziła warsztaty z batiku m.in. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz wielu innych instytucjach kultury. Przez 10 lat była koordynatorem wystaw w Galerii Stara Prochownia, obecnie pełni taką funkcję w Galerii Abakus. Więcej o artystce na stronie www.batik-wielkosielec.eu Koordynator Galerii Abakus. Kontakt: dwielkosielec@scek.pl

Joanna Piątek

Artysta plastyk. Prowadzi warsztaty plastyczne z Grupą Aktywności Twórczej oraz zajęcia z cyklu "Słucham i maluję" i "Lekcja w Galerii". Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kontakt: jpiatek@scek.pl