Tomasz Daszczuk

Reżyser teatrów młodzieżowych, aktor, pedagog teatru. Wykładowca reżyserii teatru dzieci i młodzieży na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Twórca autorskich spektakli. Juror Warszawskiego Festiwalu Teatralnego Młodych w Starej Prochowni, współtwórca Festiwalu SZTUKA DZIAŁA. Członek Formacji Kabaretus Fraszka, laureata wielu festiwali, m.in. Grand Prix XXVII PAKA Kraków 2011. Współtwórca spektakli realizowanych w ramach Feryjnych Otwartych Spotkań Artystycznych. Opiekun i koordynator młodzieżowych projektów artystycznych. Kontakt: tdaszczuk@scek.pl