Poranki Muzyczne

Celem nadrzędnym cyklu jest zachęcenie uczniów szkół ogólnokształcących do kontaktu z muzyką. Intencją prowadzących jest wychowanie młodzieży poprzez sztukę oraz przygotowanie młodych ludzi do świadomego korzystania z dóbr kultury. Zamierzeniem organizacyjnym jest uzupełnienie i rozszerzenie programu przedmiotu muzyka w szkole ogólnokształcącej.

Główne zadania:

  • przybliżenie specyfiki poszczególnych epok muzycznych poprzez zaprezentowanie utworów czołowych kompozytorów danych epok
  • pogłębienie wiedzy uczestników na temat instrumentów muzycznych, ich możliwości technicznych i wykonawczych, barwy dźwięku, rejestru
  • zwrócenie uwagi młodzieży na strukturę utworów muzycznych (melodia, rytm, harmonia, tryb, tonacja, dysonanse i konsonanse, brzmienie, agogika i aparat wykonawczy), ich formę oraz przekaz treści i nastrojów
  • umożliwienie słuchaczom rozmowy z wykonawcami oraz wymiany zdań na temat skojarzeń pozamuzycznych, powstałych podczas słuchania muzyki w ramach koncertów

Poranki Muzyczne 

Serdecznie zapraszamy na koncerty w ramach cyklu „Poranki Muzyczne”. Różnorodność zagadnień i treści umożliwia znalezienie tematów odpowiednich dla dzieci w różnym wieku – od pierwszej klasy szkoły podstawowej do klas licealnych włącznie. Słuchaczami koncertów mogą być także uczniowie szkół integracyjnych oraz szkół specjalnych, dla których jest to niekiedy najbardziej dostępna forma kontaktu ze sztuką.

Wykonawcami koncertów są uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz studenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzięki współpracy ze szkołami muzycznymi, w cyklu „Poranki Muzyczne” występują uczniowie tych szkół, przez co koncerty zyskują dodatkowy aspekt wychowawczy, gdyż słuchacze mają możliwość obserwowania swoich rówieśników lub nieco starszej młodzieży i uczą się szanować pracę swoich kolegów.

Terminy:
„Poranki Muzyczne” odbywają się regularnie w środy i czwartki oraz w wybrane wtorki i piątki, o godz. 10.00 i 11.30.
Szczegółowy program zajęć oraz karta zgłoszenia znajdują się do pobrania poniżej.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

Słucham i Maluję

Jest to cykl zajęć integrujących muzykę z plastyką, w ramach którego dzieci najpierw uczestniczą w „Poranku Muzycznym”, a następnie biorą udział w zajęciach plastycznych prowadzonych przez artystę plastyka. Celem tych zajęć jest rozbudzenie wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie umiejętności integralnego odbioru sztuki i jej aktywnego przeżywania, jak również rozwinięcie zdolności do wyrażania doznań inspirowanych muzyką w formie plastycznej.

Terminy:
Zajęcia odbywają się w środy, czwartki i piątki, od godz. 11.00 do 12:30.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

Kontakt:
W celu otrzymania pełnych informacji oraz zapisu na poszczególne terminy, prosimy o kontakt mailowy na adres: poranki@scek.pl

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z niektórych „Poranków Muzycznych”:

Prowadzący

Ewa Czubińska

Ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku Dyrygentura Chóralna na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Dyrygentka czterech chórów amatorskich. Doświadczenie zdobywała na licznych kursach zarówno krajowych jak i zagranicznych, a przede wszystkim prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe dla osób w każdym wieku. Jest prawdziwą pasjonatką pracy z amatorami. W pracy stawia na radosną atmosferę wspólnego odkrywania przyjemności, którą każdy może czerpać ze świadomego kontaktu z muzyką. Prowadzi koncerty z cyklu "Poranki Muzyczne". Kontakt: poranki@scek.pl

Joanna Krejzler

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Artysta muzyk. Specjalistka w zakresie dyrygentury chóralnej. Prowadzi koncerty z cyklu "Poranki Muzyczne". Kontakt: poranki@scek.pl

Do pobrania

Karta zgłoszenia – „Poranki Muzyczne” i „Słucham i Maluję” – 2016/2017

Dla muzyków – Pełny terminarz Poranków Muzycznych 2016/2017

Poranki Muzyczne – wolne terminy