Jan Swianiewicz

doktor filozofii. Tytuł uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 2013 roku na podstawie książki „Możliwość makrohistorii: Braudel, Wallerstein, Deleuze”. Wcześniej, wspólnie ze swoim nauczycielem filozofii z liceum, opublikował podręcznik do edukacji filozoficznej „Myślenie krytyczne”. Ekspert i egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej matury z filozofii. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej PTF. Jako nauczyciel pracował na każdym etapie kształcenia w szkołach oraz realizując pozarządowe projekty edukacyjne. Kontakt: jswianiewicz@scek.pl