Izabela Miśkiewicz

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziale Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej, specjalności Rytmika. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu edukacji muzycznej, choreoterapii i tańca m.in.: Międzynarodowy Kongres Rytmiki w Genewie. W 2001 roku otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest nauczycielem Wydziału Rytmiki w ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia  kształcenia słuchu, rytmiki oraz techniki ruchu z dziećmi i młodzieżą. Tworzy autorskie programy oraz przeprowadza warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, takie jak np. projekt Narodowego Instytutu Audiowizualnego „Muzobus” czy warsztaty dla lektorów ogólnopolskiej sieci szkół językowych  Early Stage . Współpracowała m.in. z Akademią Muzyczną w Katowicach, Akademią J. Długosza w Częstochowie, Agencją Artystyczną GRAMI, Festiwalem „Warszawska Jesień”, Europejską Fundacją Inicjatyw Kulturalnych czy zespołem plastyki ruchu Teresy Nowak.
Kontakt: imiskiewicz@eduwarszawa.pl
Termin konsultacji: czwartek godz. 11.30-12.30