Joanna Wenek

Nauczyciel języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego m.st. Warszawy oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminów maturalnych. Z zawodu i zamiłowania humanistka – co jednak nie oznacza, że żyje wyłącznie literaturą i sztuką. Ciekawi ją świat w różnych jego przejawach. Lubi ludzi – interesuje ją ich wrażliwość. Kontakt: jwenek@scek.pl