Konstanty Pieńkosz

Krytyk literacki, nauczyciel polonista, autor kilkuset esejów, szkiców, recenzji poświęconych poezji współczesnej.
Absolwent warszawskiej polonistyki. W latach 1993-2011 nauczyciel polonista w liceum ogólnokształcącym.
Juror w konkursach literackich od lat 70-tych. Pracował w redakcjach czasopism literackich (tygodnik i miesięcznik „Literatura”, dwutygodnik „Sycyna” – dział poezji i krytyki literackiej).

Kontakt: kpienkosz@scek.pl