“Świadectwo 1939-1945”

O wystawie:
Prof. Stanisław Kulon nazywany jest nierzadko współczesnym Witem Stwoszem. Jest rzeźbiarzem tworzącym w drewnie i swoją twórczością dokumentującym także dziejowe doświadczenia Polaków oraz swoje własne. Cykl 33 reliefowanych, barwionych sosnowych tablic jest przejmującą, artystyczną opowieścią o ludzkim, jednostkowym wymiarze doświadczania historii. Wraz z rodziną kilkuletni Stanisław Kulon został wywieziony na Ural. Tam zmarli jego rodzice i troje rodzeństwa. Poprzez sowieckie domy dziecka, przyszły profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych wrócił do Polski. Część jego twórczości jest świadectwem o ówczesnych doświadczeniach. Ich zapis ma charakter uniwersalny i wysokie walory artystyczne.

Wystawa zorganizowana z inicjatywy Rady Młodzieżowej SCEK.