“RECTO VERSO – dwie strony świata”

O wystawie:

Druga wystawa Grupy Aktywności Twórczej w Galerii Brzozowa.
Bez podpisów. Bez nazwisk autorów.
Ma przemawiać formą i kolorem.
Dwa światy, bo zawsze jest gdzieś ta druga strona obrazu. Myśl, która przybrała kształt. Słowa, które domagają się obrazu.
Dwie martwe natury, albo dwie perspektywy tego samego obrazu. Abstrakcje, niby podobne, lecz nie takie same. Odczucia, emocje, działanie…
Pokazując duchową stronę, posługujemy się materią koloru i kształtu. Poszukując kształtów poruszamy się niepewnie, jakby po omacku.
Malowanie, malowanie… a może poszukiwanie siebie.

Recto verso – dwie strony świata.
Od nas zależy, czy uda się je połączyć.

 

Grupa Aktywności Twórczej – program autorski napisany przez Joannę Łabęcką dla osób niepełnosprawnych.
W ramach programu w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej od 15 lat odbywają się warsztaty plastyczne, wystawy, wernisaże, spotkania kolędowe.

Zajęcia Grupy Aktywności Twórczej prowadzą Joanna Łabęcka i Joanna Piątek.