“ALFABET”

Wystawa prac Marty Kaweckiej 
Galeria Stara Prochownia, ul. Boleść 2
Czas trwania wystawy: 08.01. – 22.02.2016

 

Szukam języka uniwersalnego – znaków, w których mogę zawrzeć więcej niż w literach. Mój alfabet nie jest raz na zawsze ustalony – przekształca się z każdym kolejnym obrazem. Znaki wywodzą się ze wszystkiego co mnie poruszyło, tworząc swoisty kod pamięci. Zapisując, przekształcam i porządkuje swoje doświadczenie. Znajduję w nim archetypy, co pozwala mi lepiej zrozumieć siebie, a także pozwala na inny rodzaj komunikacji. W moim odczuciu piękniejszy.

Marta Kawecka


Marta Kawecka
 – w 2014 roku obroniła dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem prof. Jerzego Bonińskiego i prof. Stanisława Baja. Za dyplom otrzymała wyróżnienie rektorskie oraz Nagrodę Ewy Tomaszewskiej. Aneks do dyplomu zrealizowała na Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej, funkcjonującej pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie a Uniwersytetem Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Promotorem aneksu była dr hab. Barbara Okoń-Makowska. Wcześniej, w 2008 roku, ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2015 roku została laureatką konkursu Art Inn – Odmalowane. Zajmuje się malarstwem olejnym, rysunkiem, a także działaniami z pogranicza sztuk: wizualizacjami do muzyki oraz instalacjami wizualnodźwiękowymi. Brała udział w licznych wystawach w kraju i zagranicą.