Wolność – równość – tolerancja – różnorodność

 

29 stycznia 2017 r., w niedzielę, w Starej Prochowni SCEK odbył się Młodzieżowy Festiwal Międzykulturowy. Pomysłodawcami projektu oraz jego realizatorami,  byli uczniowie warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzież była zaangażowana we wszystkie etapy trwania projektu: stworzenie planu działania, harmonogramu pracy, przygotowanie programu, promocję, koordynację, prowadzenie imprezy oraz ewaluację projektu. Struktura tej inicjatywy zakładała przede wszystkim możliwość podjęcia przez młodych ludzi samodzielnych działań twórczych i naukę pracy metodą projektu. Daliśmy młodzieży przestrzeń do zaprezentowania tematów, które były dla nich ważne i do wyjścia ze sztuką poza schemat, narzuconą formę prezentacji, również poprzez wejście w interakcję z odbiorcą (happening, wystawa).


Wydarzenia realizowane w ramach imprezy, poruszały ważne dla nas tematy: dyskryminacji grup mniejszościowych, szerzenia tolerancji i równości. Spotykamy się na Festiwalu niezależnie od płci, pochodzenia, wyznania, wykształcenia, orientacji seksualnej. Poprzez różnorodne akcje artystyczne, chcemy zwrócić uwagę innych młodych ludzi na aktualne problemy cywilizacyjne i społeczne. Naszym artystycznym manifestem, chcemy zawalczyć o większą świadomość młodzieży na temat równości, wolności i tolerancji. Chcemy przekazać uczestnikom Festiwalu, że wszyscy, bez względu na dzielące nas różnice, możemy znaleźć sobie miejsce na tym świecie, bez generowania konfliktów, przemocy i wzajemnych uprzedzeń.

Pomysłodawcy Festiwalu:
Bartosz Goździkowski,
Sylwia Modlińska,
uczniowie warszawskich szkół ponadgimnazjalnych

Fotorelacja:

Program:

15:00 Wykład Edukacyjny Amnesty International: „Wolność – Równość – Tolerancja”
Podczas spotkania przyjrzymy się pojęciom wolności, równości i tolerancji. Wspólnie spróbujemy wyjaśnić co znaczą, dlaczego są ważne i stanowią fundamentalne wartości w budowaniu społeczeństwa opartego na prawach człowieka. Spotkanie poprowadzą edukatorki i edukatorzy grupy edukacyjnej Amnesty International – Monika Marianna Błaszczak, Marcin Górecki i Dominika Sokołowska.

Amnesty International: bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka na całym świecie, ale tutaj nasza praca dopiero się rozpoczyna. Podejmujemy praktyczne i skuteczne działania w celu powstrzymania naruszeń oraz pomocy ofiarom. Walczymy o świat, w którym każdy człowiek może korzystać ze wszystkich praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dokument ten został uchwalony 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a jego wartości są podstawą działalności Amnesty International.

16:00 Akcje artystyczne, wernisaż wystawy interaktywnej w Piwnicach Staromiejskich
O wystawie: Interaktywna przestrzeń wystawy zaaranżowana jest tak, aby odbiorca był żywo zaangażowany w przekaz. Poruszamy na niej problem równości i tolerancji w społeczeństwie. Prezentowane prace plastyczne wyeksponują wszystko to, co nas łączy i to, co nas dzieli. Pragniemy pokazać, że każdy niezależnie od płci, rasy, koloru skóry czy wyznania, zasługuje na takie same prawa i szacunek.

17:00 Koncert Młodych Wykonawców, uczestników zajęć SCEK
O artystach:

Piotr Zubek – (16 lat)- śpiewa od 10 lat; najlepiej odnajduje się w swingu, jazzie, piosence aktorskiej i kabaretowej; zwycięzca wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych; brał udział w kilku programach telewizyjnych, m.in. „Bitwa na głosy”, „Must Be The Music”(półfinalista); śpiewał u boku artystów takich jak: Kuba Badach, Danuta Błażejczyk, Mietek Szcześniak; nagrał trzy utwory na trzy edycje płyty „Czarodzieje uśmiechu” z kolejno: Kasią Cerekwicką, Anią Szarmach i Kasią Wilk; uczestnik koncertu pamięci Jarosława Kukulskiego i Anny Jantar pt. „Życia mała garść” zorganizowanego w Amfiteatrze Opolskim (piosenka „Puszek okruszek” w ar. Adama Sztaby);

Agnieszka Młynarska – Śpiew zaczęłam traktować na poważnie w gimnazjum, kiedy udało mi się zostać laureatką konkursu wokalnego corocznie organizowanego w mojej szkole – Konkurs Piosenki Angielskiej. W szkole podstawowej w latach 2007, 2009 i 2010 zajęłam kolejno 1., 2. i 2. miejsca w tym samym konkursie. Obecnie jestem wokalistką zespołu Coast Revolution, którego pierwszy występ odbędzie się na Przeglądzie Młodych Talentów 2016 w liceum im. Władysława IV w Warszawie. Bez zespołu w tym roku wzięłam udział w Teatralno Artystycznej Akademii Reytaniackiej – festiwalu organizowanym w VI Licum im. Tadeusza Reytana oraz udzielam sporadycznych występów w różnych miejscach w Warszawie (pub irlandzki na Miodowej 3, Stare Miasto).

Aleksandra Cacko – wokalistka zespołu OMG. Występuje w teatrze muzycznym „Gaffa”, tańczy w Teatrze Tańca Tilt. Kilkukrotna laureatka nagród na festiwalu piosenki Agnieszki Osieckiej „Taką nas ścieżką poprowadź” oraz festiwalu piosenki Jacka Kaczmarskiego. Studentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna.

Karolina Brzozowska – ukończyła szkołę muzyczną pierwszego stopnia.  Aktualnie uczestniczka zajęć w SCEK. (teatr i wokal)

 

 

Opiekun merytoryczny projektu: Martyna Gryżewska, mgryzewska@scek.pl, tel.: 22 277 06 11