Finał XIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

W dniach 26-28 kwietnia 2017 odbył się XIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.  Była to doskonała okazja do zaprezentowania dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych w formie scenicznej (teatr, taniec, piosenka i inne).

Przegląd odbył się na profesjonalnej scenie teatralnej w Starej Prochowni SCEK przy ul. Boleść 2 i był przeznaczony dla uczniowie szkół specjalnych i uczestników z ośrodków opiekuńczych z terenu Warszawy pod opieką swoich wychowawców.

Jury w składzie:
1. Bożena Robakowska, aktorka – przewodnicząca Jury
2. Joanna Łabęcka, artysta – plastyk, oligofrenopedagog
3. Joanna Piątek, artysta – plastyk, pedagog
4. Urszula Napiórkowska – śpiewaczka, pedagog

po obejrzeniu 11 występów postanowiło przyznać nagrody:

I miejsce dla zespołu teatralnego MIM z Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, ul. Kawęczyńska 49 za występ pt.: Katyń – ocalić od zapomnienia,

II miejsce dla Grupy Teatralnej z Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Perpetuum Mobile, ul. Broniewskiego 9 w Warszawie za spektakl pt.: Julia K. Impresje z dramatu Shakespeare`a,

III miejsce dla grupy: Zespół z Kordeckiego z Zespół Szkół Specjalnych nr 90, Kordeckiego 54 w Warszawie za spektakl pt.: Hity kinowe,

dwa równorzędne wyróżnienia specjalne:
– dla zespołu NASZ TEATR z Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 w Warszawie
za spektakl pt.: Podróże małe i duże za dbałość choreograficzną, plastyczną i spójny udział dużej grupy uczestników w spektaklu
– dla zespołu FLESZ z Zespołu Szkół Specjalnych nr 91 w Warszawie
za bardzo dobrą interpretację choreograficzną stylu Michaela Jacksona

Sześć równorzędnych wyróżnień:

– Teatr SURDUS z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych     im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie
– Zespół ALLEGRO z Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej – Zespół Różane Nutki z Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 w Warszawie
– Grupa Teatralna z Helenowa ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego TPD „Helenów” w Warszawie
– Zespół Przepustka z Zespołu Szkół Specjalnych  nr 97 w Warszawie
– Zespół Gang z Długiej z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie

Jury postanowiło przyznać dyplomy uznania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży dla:

Pani  Agnieszka Sawka z  Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Pan Mariusz Maciątek z  Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90 w Warszawie
Pani Izabela Wiech z  Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90 w Warszawie
Pani Jolanta Ostrowska z  Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90 w Warszawie
Pani  Wioletta Barczak z  Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90 w Warszawie
Pani  Dorotka Szarubka z  Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90 w Warszawie
Pani  Miriam Agnieszka Przybysz-Piszczkowej z Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Perpetuum Mobile w Warszawie

 

Fotorelacja z przebiegu finału: