Promocja Talentów – konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny organizowany w maju w ramach Wiosennych Konfrontacji Dzieci i Młodzieży ma na celu wyłonienie szczególnie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury, są minimum trzy prace plastyczne uczestnika wykonane w danym roku szkolnym. Prace laureatów są prezentowane na wystawie w przestrzeniach Galerii Abakus SCEK.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej na terenie Warszawy. Konkurs ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac nie jest określona. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.

Tegoroczny konkurs „Promocja Talentów w Dziedzinie Plastyki” zgromadził  684  prace wykonanych przez 184 uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych.

Jury obradowało w składzie: 

Joanna Piątek – artysta plastyk, przewodnicząca jury
Katarzyna Markiewicz – artysta w dziedzinie tkaniny artystycznej
Joanna Łabęcka – artysta plastyk
Ewa Kunkowska – artysta

Wszystkich laureatów: nagrodzonych, wyróżnionych oraz wybranych do udziału w wystawie zapraszamy do udziału w finale konkursu, uroczystym wręczeniu dyplomów oraz wernisażu wystawy pokonkursowej 18 maja 2017 (czwartek), godz. 16:00 do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4. Zapraszamy z kilkominutowym wyprzedzeniem w celu dokonanie rejestracji.

NAGRODY:

Tola Kotańska, lat 13, Młodzieżowy Dom Kultury Bielany
Zofia Brzezińska, lat 14
Hanna Kucharczyk, lat 11, Młodzieżowy Dom Kultury Bielany
Marta Wasilewska, lat 12, Pałac Młodzieży
Wiktoria Soszyńska, lat 17, Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona

WYRÓŻNIENIA:

Nina Koblak, lat 9, Magazyn Sztuk Filia Ośrodka Kultury Ochoty
Sylwia Prokop, lat 17, Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona
Maria Zielińska, lat 16, Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego
Arkadii Martyniuk, lat 17, Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona
Malina Lewandowska, lat 9,Magazyn Sztuk Filia Ośrodka Kultury Ochoty

WYRÓŻNIENIE UDZIAŁEM W WYSTAWIE:

Michał Teodorczuk, lat 9, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114
Sebastian Murza, lat 16, Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona
Mikołaj Kuzmicz, lat 18, Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona
Karol Szymborski, lat 17, Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona
Patrycja Szymańczak, lat 17, Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona
Petro Martyniuk, lat 18, Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona
Alicja Szerewicz, lat 17, Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona 
Marta Lachowicz, lat 18, Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona
Cezary Malinkiewicz, lat 18, Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona
Anna Kozicka, lat 16, Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona 
Daria Kucharczyk, lat 16, Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona
Hanna Pieńkowska, lat 6, Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
Jagoda Bosiacka, lat 10, Szkoła Podstawowa nr 150
Zuzanna Baran, lat 16, Gimnazjum nr 86 im. płk. I.A.Boeurera
Anna Pelc, lat 10, Szkoła Podstawowa nr 150
Emilia Affre, lat 10, Szkoła Podstawowa nr 150
Julia Jemielita, lat 15, Gimnazjum nr 86
Martyna Wild, lat 16, Gimnazjum nr 131 im. K.K. Baczyńskiego
Igor Daniluk, lat 15, Gimnazjum nr 117
Marta Janeczko
Kinga Macierzyńska
Damian Chmielewski, lat 14, Zespół Szkół 120
Kamila Bezak, lat 19, Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego
Maciej Germala, lat 12, Młodzieżowy Dom Kultury Bielany
Zofia Matlak, lat 15, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82
Michał Kiszakiewicz, lat 14, G Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95
Filip Laskus, lat 12, Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego
Adela Wójcik, lat 14, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82
Gabriela Kikoła, lat 9, Szkoła Podstawowa nr 246 im. Pierwszej Warszawskiej Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
Marta Olszewska, lat 14, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego
Jakub Pogorzelski, lat 16, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego
Maria Machado, lat 9, Ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz
Wojciech Stępień, lat 10, Szkoła Podstawowa  im. Janusza Korczaka
Natalia Ciechan, lat 15, Gimnazjum nr 57
Justyna Sitnik, lat 13, Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Olimpijczyków
Aleksandra Andrijewska, lat 16, Gimnazjum nr 131
Szymon Kubczak, lat 14, Gimnazjum nr 131
Mikołaj Rudzki, lat 6, Szkoła Podstawowa nr 357
Julia Orlańczyk, lat 16, Gimnazjum nr 131
Maksymilian Cępura, lat 12, Magazyn Sztuk Filia Ośrodka Kultury Ochoty
Nina Małecka, lat 15, Gimnazjum nr 131
Mateusz Wróbel, lat 12, Magazyn Sztuk Filia Ośrodka Kultury Ochoty
Hanna Gustowska, lat 12, Młodzieżowym Dom Kultury Bielany

Dyplomy na nauczycieli:

Stefan Wronko – Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona w Warszawie
Tomasz Barszcz – Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona w Warszawie
Stefan Żuchowski – Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona w Warszawie
Saida Siczek – Pałac Młodzieży w Warszawie
Jan Krzysztof Wiślicki – Młodzieżowy Dom Kultury Bielany
Katarzyna Arabudzka – Magazyn Sztuk Filia Ośrodka Kultury Ochoty
Małgorzata Korowajczuk-Ozga -Gimnazjum nr 81 w Warszawie

Koordynator konkursu:
Magdalena Kostrzewa
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
ul. Jezuicka 4, tel. 22 277 06 10
e-mail: mkostrzewa@scek.pl; info@scek.pl