Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia w SCEK

Od 19 maja br. od godziny 12.00, zapraszamy do rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl . Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, wygenerowaną deklarację uczestnictwa i regulamin uczestnika zajęć (do pobrania poniżej) należy wydrukować, podpisać i złożyć w siedzibie SCEK do  6 czerwca 2017r., do godziny 12.00. 

Od 10 maja 2017r., informacje o zapisach na zajęcia można uzyskać w Dziale Organizacji, od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 – 18:00, pokój 117, osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu: 22 277 06 09-12,18 lub mailowo: info@scek.pl.

Badania uzdolnień kierunkowych odbędą się w następujących terminach:

  • Musicalowy warsztat wokalny: 8 czerwca 2017, g. 15.00
    Warsztat wokalny – interpretacja piosenki: 8 czerwca 2017, g. 15.00
  • Warsztaty teatralne 13+: 9 czerwca 2017, g. 17.00
    Warsztaty teatralne: Mniej/Więcej Ważne!: 12 czerwca 2017, g. 17.00
  • Teatr Tańca TILT: 14 czerwca 2017, g. 17.00

Każdy kandydat zakwalifikowany na zajęcia SCEK, powinien potwierdzić w systemie rekrutacyjnym wolę uczestnictwa w wybranych wcześniej zajęciach, w terminie: między 20 a 28 czerwca 2017r.,Lista uczestników przyjętych na zajęcia, lista kandydatów niezakwalifikowanych, oraz liczba pozostałych wolnych miejsc na warsztaty,  zostanie opublikowana 30 czerwca 2017r., o godz. 16:00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie SCEK, przy ul. Jezuickiej 4.

Od 15 maja 2017r., informacje o zapisach na zajęcia można uzyskać w Dziale Organizacji, od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 – 18:00, pokój 117, osobiście, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 277 06 09-12,18 i mailowo: info@scek.pl.

Regulamin uczestnika zajęć SCEK 2017

Zarządzenie-dyrektora-SCEK-nr-171

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
Nazwa zajęć lub grupy
Liczba uczestników
Wiek uczestników
Poziom trudności
Grupy rekrutacyjne
Magdalena Bibińska
Warsztaty z historii sztuki Od rokoko do współczesności
16
14-20
średniozaawansowany, zaawansowany
Tomasz Daszczuk
Warsztaty teatralne: Mniej/Więcej Ważne !
16
16-20
średniozaawansowany, zaawansowany
badania uzdolnień kierunkowych
Tomasz Daszczuk
Warsztaty teatralne: 13+
16
13-16
początkujący, średniozaawansowany
badania uzdolnień kierunkowych
Marta Domagała-Witkowska
Teatr Tańca TILT Gr 1
12
12-20
średniozaawansowany
badania uzdolnień kierunkowych
Marta Domagała-Witkowska
Teatr Tańca TILT Gr 2
12
12-20
zaawansowany
badania uzdolnień kierunkowych
Kalina Downar-Zapolska
Warsztaty projektowania przestrzennego
12
13-19
średniozaawansowany,
zaawansowany
Anna Kornacka
Warsztaty historyczne
16
13-20
początkujący, średniozaawansowany
Ewa Kunkowska
Rysunek i malarstwo Gr A
16
14-20
początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany
Duża grupa rekrutacyjna
Ewa Kunkowska
Rysunek i malarstwo Gr B
16
14-20
początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany
Duża grupa rekrutacyjna
Ewa Kunkowska
Rysunek i malarstwo Gr C
16
14-20
początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany
Duża grupa rekrutacyjna
Urszula Napiórkowska
Musicalowy warsztat wokalny
12
15-20
średniozaawansowany,
badania uzdolnień kierunkowych
Urszula Napiórkowska
Warsztat wokalno - aktorski
12
16-20
średniozaawansowany,
badania uzdolnień kierunkowych
Konstanty Pieńkosz
Warsztaty literackie Gr 1:
Sztuka czytania
i interpretacji literatury
16
13-20
średniozaawansowany, zaawansowany
Duża grupa rekrutacyjna
Konstanty Pieńkosz
Warsztaty literackie Gr 2:
Sztuka czytania
i interpretacji literatury
16
13-20
średniozaawansowany, zaawansowany
Duża grupa rekrutacyjna
Konstanty Pieńkosz
Warsztaty literackie Gr 3:
Sztuka czytania
i interpretacji literatury
16
13-20
średniozaawansowany, zaawansowany
Duża grupa rekrutacyjna
Halina Polak
Warsztaty z historii sztuki   Gr 1 Od faraonów do Tycjana
20
15-20
początkujący, średniozaawansowany
Duża grupa rekrutacyjna
Halina Polak
Warsztaty z historii sztuki   Gr 2    Od faraonów do Tycjana
20
15-20
początkujący, średniozaawansowany
Duża grupa rekrutacyjna
Halina Polak
Warsztaty z historii sztuki   Gr 3    Od Caravaggia do Kantora
20
15-20
początkujący, średniozaawansowany
Duża grupa rekrutacyjna
Halina Polak
Warsztaty z historii sztuki   Gr 4   Od Caravaggia do Kantora
20
15-20
początkujący, średniozaawansowany
Duża grupa rekrutacyjna
Halina Polak
Warsztaty z historii sztuki współczesnej "Granice sztuki"
16
15-20
początkujący, średniozaawansowany
Dariusz Skwarcan
Warsztaty projektowania graficznego Gr 1
12
14-23
początkujący, średniozaawansowany
Duża grupa rekrutacyjna
Dariusz Skwarcan
Warsztaty projektowania graficznego Gr 2
12
14-23
początkujący, średniozaawansowany
Duża grupa rekrutacyjna
Dariusz Skwarcan
Malarstwo i rysunek
12
14-23
początkujący, średniozaawansowany,
zaawansowany
Jan Swianiewicz
Filozofia współczesna - warsztaty
16
14-19
początkujący
Jan Swianiewicz
Filozofia współczesna - warsztaty
16
14-19
początkujący
Włodzimierz Szpak
Warsztaty fotograficzne Gr 1
12
13-20
początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany
Duża grupa rekrutacyjna
Włodzimierz Szpak
Warsztaty fotograficzne Gr 2
12
13-20
początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany
Duża grupa rekrutacyjna
Włodzimierz Szpak
Warsztaty filmowe
12
15-19
początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany
Dorota Wielkosielec-Ciapało
Batik
12
13-20
początkujący, średniozaawansowany
Przemysław Zalewski
Warsztat z piosenką
12
16-20
początkujący