Giełda Warszawskich Placówek Edukacji Pozaszkolnej

W sobotę 20 maja, w godz. 15.00 – 21.00 odbyła się Giełda Warszawskich Placówek Edukacji Pozaszkolnej.

Była to okazja, aby poznać warszawską ofertę edukacyjną, artystyczną i sportową, wziąć udział w warsztatach i porozmawiać o zajęciach tematycznych.

Placówki wychowania pozaszkolnego to m.in. młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, międzyszkolne ośrodki sportowe, placówki specjalistyczne, ognisko artystyczne i Pałac Młodzieży. Oferują, w wielu miejscach Warszawy, profesjonalne zajęcia artystyczne, sportowe, naukowe, czy też techniczne. Warszawskie placówki wychowania pozaszkolnego, poza stałymi zajęciami, organizują konkursy, happeningi, turnieje, festiwale, wystawy, koncerty, spektakle teatralne, wycieczki czy konferencje.

Zajęcia organizowane przez te placówki są bezpłatne. Giełdę poprzedziły zapisy, które rozpoczęły się 19 maja 2017r.


Miejsce: Warszawska Strefa Rodziny ul Rybaki 8;
Stara Prochownia Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Boleść 2

Fotorelacja:

 

Nazywane bywają różnie: placówki edukacji pozaszkolnej, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki edukacji kulturalnej, placówki wychowania pozaszkolnego… Ktoś niewtajemniczony może poczuć się zdezorientowany. Co jednak kryje się pod tą mnogością określeń, będących w istocie synonimami?

W rozbudowanym systemie warszawskiej oświaty, poza szkołami różnego typu i szczebla oraz siecią przedszkoli, znajduje się trzydzieści pozaszkolnych placówek oświatowo-wychowawczych, w których dzieci i młodzież mogą zdobywać wiedzę i umiejętności z najróżniejszych dziedzin, rozwijać zainteresowania i pasje, talenty i kreatywność, kształtować swoją wrażliwość artystyczną i społeczną oraz w ciekawy, bezpieczny i konstruktywny sposób spędzać czas wolny od zajęć lekcyjnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że wszystkie zajęcia w placówkach edukacji pozaszkolnej są bezpłatne.

Placówki wychowania pozaszkolnego w Warszawie są nie tylko liczne, ale także różnorodne, a tym samym ich bogata oferta, różne atuty i zasoby odpowiadają na bardzo różne potrzeby i oczekiwania młodych odbiorców i ich rodziców. Pałac Młodzieży, siedem młodzieżowych domów kultury i Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej oferują liczne i zróżnicowane stałe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej rozwija kompetencje humanistyczne i artystyczne młodzieży, Państwowe Ognisko Artystyczne szlifuje talenty młodych adeptów sztuk plastycznych. Osiem ognisk pracy pozaszkolnej wspiera artystyczną, sportową i edukacyjną aktywność pozalekcyjną uczniów, a w sześciu ogrodach jordanowskich, dysponujących pięknymi terenami rekreacyjnymi i placami zabaw dzieci w każdym wieku mogą wspaniale spędzać czas. Międzyszkolne ośrodki sportowe i Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” wychowują przyszłych mistrzów sportu, a każdemu młodemu człowiekowi zapewniają możliwość zdrowej aktywności fizycznej. Placówki realizują także różnego rodzaju projekty edukacyjne, artystyczne i profilaktyczne, współpracują z całym środowiskiem lokalnym, integrują je we wspólnych inicjatywach, organizują konkursy, przeglądy, warsztaty i najróżniejsze imprezy, a także wycieczki i atrakcyjne formy wypoczynku letniego.

Placówki oświatowo-wychowawcze są zarazem placówkami edukacji kulturalnej, kształcą bowiem przyszłych odbiorców i twórców kultury, wychowują dla kultury i poprzez kulturę. Są zarazem inkubatorem talentów i przyjaznym miejscem rozwoju dla każdego. Dla wielu młodych ludzi stanowią drugi dom, kreują zdrowe relacje w pozytywnej grupie odniesienia, kształtują poczucie przynależności i wspólnoty, są więc ważnym elementem społecznego wychowania młodego człowieka. Dają możliwość pierwszych nierzadko kontaktów z kulturą wysoką i jej twórcami – mistrzami różnych dziedzin sztuki. Jednak choć nauczyciele-instruktorzy prowadzący zajęcia w placówkach pozaszkolnych to często wybitni artyści, są oni przede wszystkim – pedagogami i wychowawcami, przewodnikami, którzy wspierają młodych w twórczych poszukiwaniach.

Wraz ze wzrostem znaczenia kształcenia pozaformalnego coraz większa staje się też rola placówek pozaszkolnych jako miejsca rozwijania, dopełniania i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności nabywanych w szkole. A dzięki elektronicznemu systemowi rekrutacji, obejmującemu wszystkie warszawskie placówki, każdy może łatwo znaleźć interesujące go zajęcia, zorientować się w ich lokalizacji czy liczbie wolnych miejsc.

Informacje, które znajdziecie na kartach tej publikacji to tylko zarys bogatej oferty placówek wychowania pozaszkolnego, do których zapraszamy.

Anna Szwed
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota”

Publikacja Giełda