IV Gala Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka

Nagroda ustanowiona w 2013 r. ma charakter prestiżowy, jest wyróżnieniem dla warszawskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, poszukujących własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania. Konkurs promuje ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków, uczniów oraz ich rodziców. Placówki, w których podstawowe prawa dziecka: do miłości, bycia szanowanym, posiadania własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy i sprawiedliwości są na co dzień respektowane. Jest to jednocześnie element promocji warszawskiej oświaty, jako twórczego realizatora myśli pedagogicznej Janusza Korczaka.

Nagroda przyznana jest za poprzedni rok szkolny 2016/2017, warto zauważyć, że ubiegały się o nią również warszawskie gimnazja.

Tematem przewodnim tegorocznej Gali była Kultura Słowa między innymi w odniesieniu do tekstów Janusza Korczaka. W rozmowie uczestniczyli Włodzimierz Paszyński Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Mirosław Sielatycki Zastępca Dyrektora Biura Edukacji oraz profesor dr hab. Katarzyna Kłosińska sekretarz Rady Języka Polskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Marta Kielczyk dziennikarka, członek Zespołu Języka w Mediach Rady Języka Polskiego. Przebieg Gali moderował Artur Wolski – warszawski animator kultury. Podczas spotkania zostały poruszone tematy związane z doborem słów i ich sile przekazu, o tym jak media kształtują język, sposobie komunikowania się z dziećmi w szkole.

Laureatami IV edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka, zostały następujące placówki:

W KATEGORII PRZEDSZKOLA
• Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Brygadzistów 18
W KATEGORII SZKOŁY PODSTAWOWE
• Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, ul. Porajów 3
W KATEGORII GIMNAZJA
• Gimnazjum nr 86 w Zespole Szkół nr 46 im. płk. Ignacego Augusta Boernera, ul. gen. W. Thommeego 1
W KATEGORII INNE PLACÓWKI
• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7, ul. Osowska 81

Przedszkola, szkoły i inne placówki, które wzięły udział w konkursie były oceniane przez Kapitułę w składzie: Barbara Janina Sochal, Marta Ciesielska, Teresa Ogrodzińska, Katarzyna Koszewska, Monika Werwicka i Janusz Kostynowicz.
Wszystkie 19 placówek ubiegających się o Nagrodę zasługują na uznanie oraz wyróżnienie. Opisywane przez nie praktyki wychowawcze świadczą o namyśle, refleksyjności oraz potrzebie zwiększenia własnej efektywności w obszarze wychowania.
W tegorocznej Gali Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka uczestniczyły:

• Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Brygadzistów 18,
• Przedszkole nr 9, ul. Dzielna 5a,
• Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I, ul. T. Korzona 5,
• Przedszkole nr 128, ul. H. Sternhela 40,
• Przedszkole nr 206, ul. Franciszkańska 7,
• Przedszkole nr 215, ul. E. Szwankowskiego 3,
• Przedszkole nr 308 “Krasnala Hałabały”, al. Wł. Reymonta 8a,
• Przedszkole nr 311 “Sadybiańskie Świerszcze”, ul. Jana III Sobieskiego 72 b,
• Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej, ul. E. Warchałowskiego 4,
• Niepubliczne Przedszkole „Szkrabki”, ul. J. Rosoła 10,

• Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, ul. Porajów 3,
• Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej, ul. Niecała 14,
• Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza, ul. W. Broniewskiego 99,
• Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza ul. Krakusa 2,
• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie, ul. S. Kopcińskiego 7,

• Gimnazjum nr 86 w Zespole Szkół nr 46 im. płk. Ignacego Augusta Boernera, ul. gen. W. Thommeego 1,
• Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. „Polskich Olimpijczyków”, ul. Ostródzka 175,

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7, ul. Osowska 81,
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej “175”, ul. Niegocińska 2.

Statuetkę zaprojektowała i wykonała Pani Ewa Sokołowska – artysta plastyk, zawodowo związana z Państwowym Ogniskiem Artystycznym Nowolipki.
Zamykając uroczystość, Mirosław Sielatycki Zastępca Dyrektora Biura Edukacji, jednocześnie zainaugurował V edycję Warszawskiej Wychowawczej Nagrody imienia Janusza Korczaka.

Autor treści: