Łączy nas sztuka

Galeria Brzozowa, ul. Jezuicka 4 (wejście od ul. Brzozowej),
czynna codziennie w godz. 13:00-20:00, wstęp wolny
Czas trwania wystawy: 12 grudnia 2017-7 stycznia 2018


Zespół Szkół Specjalnych nr 105
jest publiczną placówką oświatową dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W skład zespołu wchodzą: Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 105 dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim, kształcąca w zawodach: cukiernik, fryzjer, introligator, ogrodnik, stolarz, sprzedawca, tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, prowadząca zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności życiowe uczniów (samoobsługa, szycie, gotowanie, prasowanie, orientacja w terenie, obsługa podstawowych urządzeń biurowych, dbałość o estetykę wnętrz).

Szkoła przy ulicy Długiej 9 istnieje ponad 50 lat i znajduje się w samym sercu stolicy – na przepięknym Starym Mieście. Naszą misją jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. By osiągnąć ten cel prowadzimy lekcje, zajęcia warsztatowe i pozalekcyjne, poradnictwo, a także współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, m.in. ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej,  a nasi byli uczniowie mogą spotykać się w Klubie Absolwenta.
Szczycimy się, że jesteśmy placówką, w której panuje prawdziwie rodzinna atmosfera, pełna zrozumienia, życzliwości i ciepła.

Ważne miejsce w życiu szkoły zajmują szeroko pojęte zajęcia artystyczne, m.in. zajęcia taneczne, muzyczne, teatralne i plastyczne.

“Łączy nas sztuka” to tytuł wystawy prac malarskich. Autorami obrazów są uczniowie i absolwenci ZSS nr 105. Młodzi artyści to osoby niepełnosprawne intelektualnie, dla których malowanie jest nie tylko formą rewalidacji czy wspomagania wszechstronnego rozwoju osobowości, ale wielką przyjemnością
i możliwością indywidualnego, swobodnego wypowiadania się.

Prace uczniów wykonane są za pomocą profesjonalnych materiałów – farb akrylowych  i olejnych. Obrazy inspirowane są twórczością klasyków światowego malarstwa, reprezentujących różne kierunki sztuki, np. realizm, impresjonizm, kubizm, surrealizm.

Uczniowie bardzo zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Dotychczasowe wystawy prac malarskich uczniów organizowane na terenie naszej szkoły cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odbiorców, dlatego powstał pomysł pokazania małych dzieł sztuki szerszej publiczności.

Dzięki determinacji, systematyczności, wielogodzinnej pracy malarskiej i miłości do sztuki młodzi artyści pokonali bariery własnych dysfunkcji, czego efektem jest ta wystawa.

[/su_custom_gallery]