Koncert kolęd – relacja TVP3

Chór CAMERATA VARSOVIA chce się dzielić radością przeżywania Bożego Narodzenia, śpiewając kolędy z różnych stron świata oraz popularne piosenki świąteczne.
Koncert „Gaudete, gaudete…” odbył się w niedzielę, 14 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w Starej Prochowni SCEK (ul. Boleść 2).

Chór CAMERATA VARSOVIA powstał w styczniu 2000 roku z inicjatywy dyrygenta  –  Elżbiety  Siczek  oraz  grupy  chórzystów,  mających  już staż  w  zespołach  śpiewaczych,  pragnących  wytyczyć  własną drogę artystyczną. Pierwszy skład chóru liczył 13 osób.

Od  początku  swego  istnienia  był  to  zespół  niezależny,  zrzeszający miłośników muzyki chóralnej z różnych środowisk. Działanie zespołu stało się możliwe wyłącznie dzięki życzliwości i wsparciu wielu osób, nie tylko aktywnych chórzystów, ale również tych, którzy świadczą pomoc zespołowi przy realizacji licznych, nierzadko ambitnych zamierzeń.

Od roku 2013 Chórowi patronuje Fundacja Camerata Varsovia. Swą działalność muzyczną chór łączy z misją społeczną. Angażuje się w koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, występuje w środowiskach polskich na Litwie i Ukrainie, ma na swym koncie występy charytatywne.