41. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka – wyniki

Jury eliminacji 41.  Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka w składzie:

Bożena Robakowska – przewodnicząca jury, aktorka
Joanna Wenek – polonista
Tomasz Daszczuk – sekretarz jury, aktor, pedagog teatru

w eliminacjach dla szkół z dzielnicy Śródmieście w dniu 9 marca 2018 r. postanowiło zakwalifikować
do kolejnego etapu następujących uczestników:

w kategorii I (klasy 0 – III Szkoły Podstawowej)
Natalia Gołębiowska, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Warszawa, ul. Miodowa 22 c-d

w kategorii II (klasy IV-VI Szkoły Podstawowej)
Natalia Szafrańska, Szkoła Podstawowa nr 29 Im. Giuseppe Garibaldiego Warszawa, ul. Fabryczna 19

w kategorii III (klasy I – III Gimnazjum, klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej)
Kacper Kielan, Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Smolna 30

Na specjalne wyróżnienie zasłużyły dodatkowo poniżej wymienieni uczniowie, którzy nie wezmą udziału w kolejnym etapie konkursu. Jednak swoją prezentacją oczarowały Jury:

  • Zofia Gil SP nr 34 im. Stanisława Dubois (gratulacje  Pani Aleksandrze Gajewskiej-Czerwińskiej dla nauczyciela przygotowującego)
  • Pola Popławska Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, ul. Myśliwiecka 6
  • Antek Małek SP nr 41 Warszawa, ul. Drewniana 41 (gratulacje Pani Zofii Kopczyńskiej dla nauczyciela przygotowującego)
  • Hanna Moczek i Bartosz Kaźmierczak SP nr 211 Warszawa, ul. Smolna 30 (gratulacje Pani Darii Zabrzyckiej dla nauczyciela przygotowującego)

 

Koordynator eliminacji w SCEK: Barbara Wajer
Kontakt: info@scek.pl; 22 277 06 12

Pobierz:

Regulamin Uczestnika Konkursu

Przystępując do realizacji 41. edycji konkursu, wchodzimy w piąte dziesięciolecie projektu z nadzieją na fetowanie za dziesięć lat półwiecza istnienia Warszawskiej Syrenki. Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury.

W Konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – VI szkoły podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjum. Dzieci przechodzą przez kilka szczebli eliminacji (patrz: Regulamin). Sądząc z ilości zgłaszających się szkół i ośrodków kultury z całego Mazowsza, uczestników Warszawskiej Syrenki są tysiące.

Uwaga!
Finał 41. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka
odbędzie się 14 i 15 kwietnia 2018 r. w Centrum Promocji Kultury dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Warszawa, ul. Podskarbińska 2

Główny Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury
Koordynator i informacje: Anna Mizińska (MIK), a.mizinska@mik.waw.pl, tel. 22 584 42 14, 601 664 198.