Startuje II edycja Warszawskiej Akademii Młodych Liderów

Akademia ma na celu rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych młodych warszawiaków aktywnych w samorządach uczniowskich i studenckich, młodzieżowych radach i grupach nieformalnych, w celu wzmocnienia ich dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej.

Akademia prowadzona jest na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.

Uczestnicy Akademii

  • wezmą udział w ponad 40 godzinach szkoleń outdorowych, warsztatów, spotkań z trenerami, ekspertami i ciekawymi gośćmi,
  • będą uczestniczyć w treningu zadaniowym, w ramach którego, przy wsparciu trenerów przygotują własne projekty.

Za  realizację Akademii odpowiadają Fundacja Szkoła Liderów posiadająca bogate doświadczenie wspierania liderów oparte na metodologii dot. przywództwa oraz Fundacja Civis Polonus o doświadczeniu w zakresie pracy z młodzieżą, a w szczególności z młodzieżowymi radami i samorządami uczniowskimi.

Rekrutacja do II edycji WAML trwa do 9 kwietnia.

Zgłoszenia: http://www.szkola-liderow.pl/rekrutacje-waml/