Warszawski Festiwal Teatralny Młodych (WFTM)

W dniach 13-15 kwietnia 2018 Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej zrealizowało kolejną edycję Warszawskiego Festiwalu Teatralnego Młodych w Starej Prochowni.

Warszawski Festiwal Teatralny Młodych jest konkursem teatralnym zespołów młodzieżowych i ma formułę otwartą. Tematyka przedstawień nie jest określona. Konkurs organizowany jest w ramach Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży.

Celem konkursu jest przegląd najciekawszych inicjatyw teatralnych realizowanych w szkołach, placówkach edukacji pozaszkolnej i domach kultury działających w Warszawie.

Protokoły Jury i Jury Młodzieżowego dostępne do pobrania w plikach poniżej.

PROTOKÓŁ JURY

PROTOKÓŁ JURY MŁODZIEŻOWEGO