Letnia Akademia Filozofii – LAF 2018

Mit i Rozum to – pozornie – dwie przeciwstawne kategorie odpowiadające wykluczającym się wzajemnie modelom nadawania sensu doświadczanej rzeczywistości. Nie ulega wątpliwości, że liczni filozofowie, stając zdecydowanie po stronie Rozumu, mniej lub bardziej otwarcie marzyli o tym, by przy pomocy światła rozumu, ostatecznie pokonać, opanować i ujarzmić mroczną sferę mitu, a pracę mitotwórczej wyobraźni zastąpić krytycznym wysiłkiem racjonalnej refleksji.

Czy jednak związek Mitu i Rozumu, a więc Mitu i Filozofii da się sprowadzić do prostego zastępowania tego pierwszego przez Rozum? Czy projekt pełnej emancypacji spod władzy mitu jest w ogóle możliwy
i – przede wszystkim – czy jest to coś, czego pragniemy? A wreszcie – czy praca filozofii, w tym także tej krytycznej, nie jest aby kolejną formą intensywnej pracy tworzenia mitów? I czy krytyczny Rozum nie stanowi – być może najdoskonalszego – osiągnięcie mitotwórczej wyobraźni?

To tylko niektóre z pytań, które będą przedmiotem wykładów, warsztatów i dyskusji podczas tegorocznej Letniej Akademii Filozofii, której tematem będą „Mity Rozumu”. Rozważać będziemy stosunek filozofii
i rozumu do mitu, a także mity tworzone przez filozofów i mitologizację, której podlega zarówno sama filozofia, jaki i postacie i dzieła poszczególnych autorów. Zastanowimy się także, czy aby nie czeka nas czas powrotu mitu wraz z jego – czasem fascynującymi, ale często przerażającymi – figurami.

Warsztaty i dyskusje poprowadzą inspirujący wykładowcy – filozofowie akademiccy i pozaakademiccy, autorzy i autorki ciekawych publikacji, którzy w swoich badaniach poruszają wspomniane lub pokrewne zagadnienia filozoficzne. Tym samym udział w LAF stanowi wyjątkową okazję do spotkania z żywą myślą filozoficzną w jej różnych przejawach.

Jan Molina

Zapraszamy do udziału w Letniej Akademii Filozofii 2018

Termin:
25 czerwca – 6 lipca

Miejsce:
Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2, sala 011

Koordynator merytoryczny:
Jan Molina

Koordynator organizacyjny:
Łukasz Krawczyński

Więcej informacji: lkrawczynski@scek.pl; 22 277 06 18

Szczegółowy program kursu do pobrania w pliku poniżej.

Podpisany Wniosek wraz z podpisaną Klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych należy złożyć do 25 czerwca w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej (Jezuicka 4, pokój 117).

PROGRAM LAF 2018

Regulamin LAF 2018
Wniosek o przyjęcie
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych