Warsztaty filozoficzne z Herbertem

Kontynuujemy cykl spotkań z twórczością Zbigniewa Herberta. Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy do Starej Prochowni SCEK, ul. Boleść 2, Stare Miasto, Warszawa.

Warsztat pt.: “Nie lubię filozofii, która wyjaśnia, kocham taką, która sprowadza zawrót głowy”
filozoficzne inspiracje w poezji Zbigniewa Herberta.

7 czerwca 2018, czwartek, godzina 18:30

Bezpłatne wejściówki można rezerwować pod adresem mailowym: rezerwacja@scek.pl

Warsztaty poświęcone będą zbadaniu filozoficznych inspiracji obecnych w twórczości Zbigniewa Herberta. Dla poety, który przed liryką stawia zadanie dotknięcia zarówno rzeczywistości, jak i ideału, filozofia stanowić musi równocześnie źródło inspiracji i rywalkę dążącą – przy użyciu innych środków – do tego samego celu. Herbert, wnikliwy i krytyczny znawca historii filozofii, doskonale rozumiał złożoność relacji łączącej tę dziedzinę z poezją, a ślady filozoficznych fascynacji i polemik są wyraźnie widoczne w twórczości poety.

Warsztat podzielony będzie na dwie części. W pierwszej uczestnicy wysłuchają wykładu poświęconego m.in. obfitującej we wzajemne inspiracje przyjaźni łączącej poetę z filozoficznym mistrzem, profesorem Henrykiem Elzenbergiem.  W drugiej części uczestnicy warsztatów wezmą udział w dyskusji poświęconej interpretacji filozoficznych odniesień w wybranych wierszach Herberta.

 

Warsztat realizowany w ramach projektu: “Otwarty Uniwersytet Muzyczny. Pan Cogito – Przygody z muzyką”. Projekt dofinansowany z Programu PEGAZ Biura Edukacji m.st. Warszawy

 

 Organizator: