Rysunki piórem

Galeria Brzozowa, ul. Jezuicka 4 (wejście od ul. Brzozowej)
Czas trwania wystawy: 11 stycznia – 14 lutego 2019
Wstęp wolny, galeria czynna codziennie w godz. 13:00-20:00

 

Andrzej A. Darski urodził się w 1938 roku.

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej podjął w 1955 roku, dyplom uzyskał w 1962 roku.

W trakcie wielu następujących lat tworzył w szerokim obszarze, przede wszystkim projekty architektury obiektów o wielorakim przeznaczeniu, poczynając od dyspozycji urbanistycznych aż po projekty wnętrz w których znalazły swoje miejsce jego przestrzenne rzeźbiarskie kompozycje, witraże, mozaiki, meble etc.

Równolegle powstawały prace fotograficzne, piórem rysunki a także poezje.

Dla autora istotnym było wzajemne przenikanie się, współistnienie różnych dziedzin twórczości.

 

O wystawie:
Przedstawione na obecnej wystawie prace stanowią wybór rysunków piórem z ostatnich kilkudziesięciu lat, rysunków często inspirowanych miejscami pobytu. Część z nich stała się ilustracjami w tomikach poezji autora, inne zaistniały jako kompozycje architektoniczne lub też inicjowały wykonanie niektórych dzieł plastycznych jak eksponowany w Starej Prochowni w grudniu 2018 r. cykl METOPY.