Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci

WYSTAWA PRAC MŁODYCH PLASTYKÓW UCZESTNIKÓW PROGRAMU POMOCY WYBITNIE ZDOLNYM KRAJOWEGO FUNDUSZU NA RZECZ DZIECI
Galeria ABAKUS, ul. Jezuicka 4
wystawa czynna od 14 lutego do 17 marca 2019
wernisaż z udziałem autorów prac – 14 lutego o godz. 12.00
Galeria czynna codzienna w godz. 13:00-20:00, wstęp wolny

 

Na dorocznej wystawie prezentowane będą prace stypendystów programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci o uzdolnieniach plastycznych, wybrane podczas konsultacji, zorganizowanych w styczniu w Warszawie. Selekcji prac dokonali: prof. Franciszek Maśluszczak z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, prof. Marian Stępak z Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Przemysław Klimek z Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – autor aranżacji wystawy oraz Rafał Tomczak – dawny stypendysta Funduszu. Plakat i zaproszenie zaprojektowała Karolina Suchan-Okulska.

Wystawy Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w Galerii Abakus organizowane są od wielu lat. Jest to wyjątkowa możliwość zaprezentowania szerokiej publiczności dokonań plastycznych stypendystów Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym. Każdego roku prezentowanych jest kilkadziesiąt prac młodych artystów z całej Polski.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Dla młodych plastyków organizujemy wystawy, konsultacje plastyczne i plenery malarskie (w 2018 roku – Wielodyscyplinarne Spotkania Rzeczpospolita mniej znana w Piątku).

 

Organizatorzy wystawy:

Partner: